Ugrás a tartalomra

Tovább küzdünk a Czuba-villa felújításáért

2024. február 23. péntek
A gyalogosok biztonsága érdekében lezárjuk a járdát a Knoll József utca 8. és 10. szám előtti szakaszon, ezzel egy időben az útpályán egy méter széles gyalogosfolyosót alakítunk ki.
Tovább küzdünk a Czuba-villa felújításáért

A Czuba-Durozier-kastély egy országos műemlék a budafoki Péter-Pál utcában. 2016-ban történt értékesítésekor az önkormányzat számos kötelezettséget írt elő a vevő számára, ezeknek teljesítését az új tulajdonos szerződésben vállalta.

A vevő vállalta az épületben lakó vagy szállás funkció, a földszinten pedig kereskedelmi, vendéglátó- vagy szolgáltatóegységek kialakítását, valamint műemléki szempontok figyelembevételével a kastély teljes felújítását. A villa jókarbantartásának kötelezettsége a tulajdonost terheli. Ugyanakkor a kastély elhanyagolt, romos állapotban van, a vevő a szerződésben vállaltakat nem teljesítette.

Budafok-Tétény önkormányzata számos alkalommal felszólította a tulajdonost az áldatlan állapotok megszüntetésére, nyomatékosan felhívva a vevőt vállalt kötelezettségeinek teljesítésére.

Mivel az építéshatósági feladatok teljes egésze átkerült Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályhoz, önkormányzatunk ismétlődően a kormányhivatalhoz fordult, kérve intézkedésüket. A kormányhivatal még tavaly, a kastély beszakadt teteje miatt szólította fel a tulajdonost jókarbantartási kötelezettségei teljesítésére.

Miután az eddigi megkeresések kudarcot vallottak, önkormányzatunk pert is indított a tulajdonos szerződésekben foglalt kötelezettségei elvégzésének kikényszerítésére. A bíróság február elején meghagyásban kötelezte a vevőt a kastély felújítására.

A Czuba-kastély közelében lévő Knoll József utcai műemléki jelentőségű terület (Knoll József utca 6–8–10.) esetében is hasonló a helyzet: az önkormányzat településrendezési szerződést kötött, amelyben a tulajdonos többek között vállalta pihenőpark kialakítását a Dr. Takács Pál park területén, valamint a támfalak megerősítését. Tudomásunk szerint a tervezési és engedélyeztetési feladatokat a mai napig nem kezdte meg, de a bírósági meghagyás erre a területre is előírja a szerződéses kötelezettségek teljesítését.

Az önkormányzat megkeresése nyomán a kormányhivatal kötelezte a Knoll József u. 10. szám alatti ingatlan tulajdonosát az épület tetőszerkezetének biztonságos kialakítására, az elmozdult tetőcserepek helyreállítására, azonban ennek a kötelezettségének  a mai napig nem tett eleget. Miután az eddigi megkereséseknek, felszólításoknak nincs eredménye, és az önkormányzat magántulajdonon nem végezhet munkát, ezért a gyalogosok biztonsága érdekében a Knoll József utca 8. és 10. szám előtti szakaszon a járdát lezárjuk ma (február 23-án, pénteken) délelőtt, és az útpályán 1 méter széles gyalogosfolyosót alakítunk ki.

Budafok-Tétény önkormányzata továbbra is szorgalmazza az épületekkel kapcsolatos szakszerű beruházást, és – kormányhivatali feladatkör híján – reméli, hogy a bírósági meghagyás alapján a tulajdonosok elvégzik szerződésben vállalt feladataikat.