Hírek

További segítség a kerületi vállalkozások védelmében
Mivel a járvány a kerületi vállalkozásokat is nehéz helyzetbe hozta, az önkormányzati üzlethelyiségek bérletidíj-fizetésének elhalasztásáról döntöttek Budafok-Tétényben.
2020-04-16

A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásai a kerületi vállalkozásokat sem kímélik. Terheik csökkentése érdekében az önkormányzat mentőcsomagot dolgozott ki valamennyi önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérlője számára. Ennek alapvető részeként a veszélyhelyzet ideje alatt keletkező bérletidíj-tartozások miatt nem mondanak fel helyiségbérleti szerződést a kerületben.

További segítségként 2020. májustól első körben júliusig nem számláznak ki bérleti díjat a helyiségbérlők felé, ezzel csökkentve a vállalkozások anyagi terheit. Ezt követően állítják ki részükre az ezen időszakra vonatkozó számlát, amelyre 6-12 hónapos kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítanak. Amennyiben a járványügyi veszélyhelyzet indokolja, a számlázás további, július utáni meghosszabbításáról a későbbiekben dönt a polgármesteri vezetés.

A keletkezett tartozás rendezésére a bérlők a befizetett óvadékot is felhasználhatják. Ez esetben a veszélyhelyzet megszűnte utáni 6-12 hónapban tölthetik vissza az óvadék összegét.

Fontos, hogy ez a fizetési könnyítés csak a veszélyhelyzet kihirdetésétől megszűnéséig tartó időszak alatt keletkezett bérleti díjakra vonatkozik, a bérlemények használatával kapcsolatos egyéb költségeket, pl. a közös költséget vagy a közüzemi díjakat továbbra is fizetniük kell a bérlőknek. A fenti kedvezményeket kizárólag azon bérlők vehetik igénybe, akiknek nincsen közüzemidíj-, adó- vagy egyéb köztartozásuk.

Kérjük azonban azokat a bérlőket, akiknek módjukban áll továbbra is a bérleti szerződésükben megállapítottak szerint fizetni a bérleti díjat, ne éljenek a fenti lehetőséggel. Ők a rendkívüli időszak nehézségeinek könnyítéséhez járulnak hozzá, ha a fizetési kötelezettségeiknek folyamatosan és változatlanul eleget tesznek. Ehhez nem kell mást tenniük, mint szándékukat az önkormányzat felé a vagyoniroda@bp22.hu email címen jelezni.