Hírek

Új építési szabályzat készül
A január 18-i lakossági fórumon személyesen is elmondhatták véleményüket a lakosok a készülő Kerületi Építési Szabályzattal kapcsolatban. Január 26-ig írásban is várják a véleményeket.
2018-01-22

Új Kerületi Építési Szabályzat van készülőben, melyhez az itt lakók véleményét is várják. A témával kapcsolatos lakossági fórumon Németh Zoltán alpolgármester és Kamarás Dorottya, a kerület főépítésze képviselte az önkormányzatot.

A Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) céljait a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. ügyvezetője, Albrecht Ute ismertette. Elmondta, a jelenleg hatályban lévő Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat év végéig alkalmazható, melyet ezután a fővárosi településrendezési eszközökkel való összhang és a változó jogszabályokkal történő harmonizáció érdekében az új KÉSZ vált fel. Az előremutató új szabályzat célja továbbá, hogy a Kerületfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia céljainak megvalósulását a szabályozás eszközeivel elősegítsék, a lakossági és önkormányzati módosítási igényeket lehetőség szerint beépítsék a szabályzatba, megtörténjen a településképi rendelettel (TKR) való összhang megteremtése, a meglévők megtartása mellett növeljék Budafok-Tétény zöldfelületeit, valamint továbbfejlesszék a közúti és a tömegközlekedést is.

A szabályzás a Duna-parti területeket (30a vasútvonaltól délre eső terület) kivéve az egész kerületre vonatkozik. A szabályzat elkészítéséhez kapcsolódó vizsgálatok és elemzések során elkészült a kerület értéktérképe, mely tartalmazza a kerület összes telkének főbb beépítési adatait, a kilátópontokat, panorámautakat, a természeti és településképi értékeket, de például a kerületet átszelő EuroVelo6-os kerékpárutat is. Emellett elkészült Budafok-Tétény problématérképe is, amelyen azokat a területeket jelzik ahol például túlterheltek a parkolók, nem megfelelő a tömegközlekedés vagy eltérő a telkek beépítése az ezzel ellentétes szabályzás ellenére is.

Új elemként lép be a birtokközpontok és lovardák elhelyezhetőségének szabályozása, valamint a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek elhelyezhetőségének korlátozása is. A tervjavaslat törekszik az eddigi építési jogok lehetőség szerinti megtartására.

Ezidáig több száz lakossági észrevétel érkezett az önkormányzat Főépítészi és Városrendezési Irodájához, melyeket továbbra is várnak. A véleményeket január 26-ig várják írásban a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala Főépítészi es Városrendezési Irodájának címezve (1221 Budapest, Városház tér 11.) vagy elektronikus levélben a devaiz@bp22.hu címre küldve. A kapcsolódó dokumentumok megtekinthetők a szakiroda honlapján.

Fotó: Kocsis Zoltán