Hírek

Újabb egyeztetés a frakcióvezetőkkel
Január 20-án Karsay Ferenc polgármester ismét egyeztetésre hívta a Budafok-tétényi képviselő-testület frakcióinak vezetőit, hogy a rendkívüli jogrend idején is biztosítsa az önkormányzati döntésekkel kapcsolatos javaslatok és véleményezés lehetőségét valamennyi frakció számára. A napirendek között szerepelt a közös értékek és együttműködési irányelvek meghatározása, a helyi médiahasználat szabályozása, a kommunikációs alapelvek lefektetése és a Fővárosi forrásmegosztás véleményezése is.
2021-01-22

A legutóbbi egyeztetésen Karsay Ferenc polgármester azzal a javaslattal állt a frakcióvezetők elé, hogy az önkormányzat tevékenységében keressék meg azokat a minimum értékeket, amelyek mindenki számára támogathatók és amelyekért politikai ideológiáktól függetlenül közösen kiállnak. A munka összehangolása, a folyamatosság biztosítása, párthovatartozástól függetlenül alapfeltétele a kerület stabilitásának, fejlődésének. „Egy települési önkormányzat képviselői együttműködésre vannak ítélve. A lakótársak nem politikai harcokat, hanem a problémáik megoldását várják tőlünk. Az a képviselő, aki nem vesz részt a közös döntéselőkészítő munkában, az automatikusan kizárja magát a döntések befolyásolásából. Ezért kötelességemnek tartom fenntartani a párbeszéd lehetőségét” - hangsúlyozta a polgármester.

Az úgynevezett alapértékek meghatározásának szükségességében egyetértettek a résztvevő vezetők, valamennyien támogatták a kezdeményezést. Mivel a lista nyitott, bármi felkerülhet rá, ha minden politikai erő támogatja. A polgármester továbbiakban is várja a pártok, szervezetek javaslatait.

Az együttműködési irányelvekhez szorosan kapcsolódik a kommunikációs alapelvek tisztázása és a kerületi médiahasználat szabályozása. A véleménykülönbségek ellenére fontos egymás tiszteletben tartása, a kulturált beszédstílus alkalmazása, amely szintén befolyásolja a közös munka minőségét. A médiahasználat tekintetében is sikerült közelíteni az álláspontokat. A jövőben minden képviselőnek alkalma nyílik, a Városházi Híradóhoz hasonlóan a Promontor Televízióban is elmondania a munkája során fontosnak ítélt eredményeket és ismertetheti esetleges ellenvéleményét, szakmai kritikáját is. A tájékoztatás kiegyensúlyozottságát, az egymás lejáratásának mellőzését is alapelvként rögzítették a frakcióegyeztető fórumon. Karsay Ferenc elmondta: „Van még előrelépési lehetőség, de az első lépések a legfontosabbak, el kell kezdeni egymás felé a közeledést, hogy kialakuljon egy olyan bizalmi állapot ahol, ha nem is értünk egyet mindenben, de együtt tudunk dolgozni.”

A fővárosi forrásmegosztás véleményezése, a kerület kötelező feladata, és lehetőséget teremt arra, hogy a helyi, speciális szempontokat is megismerje a Főváros vezetése. A polgármester kifejtette, hogy a 2020-as évhez képest bő egymilliárd forinttal kevesebb áll majd a kerületünk rendelkezésre.

„A fővárosi forrásmegosztás ismerete alapvető Budafok-Tétény költségvetésének tervezéséhez. Saját költségvetésünk megalkotásakor az a cél, hogy kötelező feladatainkat változatlanul magas színvonalon lássuk el és ne szűnjön meg egyetlen vállalt feladat sem.  A költségcsökkentés reális lehetősége a beruházások visszafogása, de ezekről sem kívánunk előre lemondani, mert jó eséllyel tudunk pályázni kormányzati forrásokra a jövőben is, erre a célra.” - fogalmazott Karsay Ferenc.