Hírek

Újra lesz részvételi költségvetés, további eszközökkel segítik a lakhatás megőrzését - Videóval frissítve!
Az október 15-én megtartott testületi ülésen úgy határoztak a képviselők, jövő évben is útjára indítják a részvételi költségvetést, valamint arról is döntöttek, a szociális szempontokat még inkább előtérbe helyezve módosítják az önkormányzati lakások használatáról szóló lakáskoncepciót.
2020-10-16

A testületi ülés előtt köszöntötték Gévai Csillát, aki a hónap művésze címet vehette át Karsay Ferenc polgármestertől. Az író, illusztrátor munkássága Budafokhoz is kötődik, hiszen családja itt élt a kerületben. Legutóbbi munkája is ezt a kötődést tükrözi: Buddha-fok címmel írt novellát a kerületről.

A testület tagjai gratuláltak Sinkovicsné Király Angélának, a XXII. kerületi Egyesített Óvoda szakmai óvodavezető-helyettesének, aki Brunszvik Teréz-díjat vehetett át az Emberi Erőforrások Miniszterétől.

A napirendek előtt felszólalt Molnár Gyula országgyűlési képviselő, aki az idén harminc éves önkormányzatiság alkalmából köszöntötte a képviselőket. Külön gratulált Németh Zoltán alpolgármesternek, akit 1990 októberében választottak először önkormányzati képviselőnek Budafok-Tétényben, és az azóta eltelt három évtizedben is folyamatosan ellátta a kerületiek képviseletét.

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, új kosárlabdacsarnok épül Budafokon. A Budafoki Kosárlabda Klub, a Műegyetemi Atlétikai és Football Club és a Kosárlabdát Kedvelők Clubja által benyújtott TAO pályázat segítségével, valamint önkormányzati önrészből megvalósuló beruházás a Budai Nagy Antal Gimnázium és a Kolonics György Általános Iskola között kaphat helyet. Az épület — amelynek terveit a testületi ülésen mutatták be a képviselőknek — elsősorban a közeli iskolák testnevelés óráinak és edzéseknek adna helyet. A beruházás a Kerületi Építési Szabályzat módosítását igényli, amelyről pozitívan döntöttek a képviselők.

Nagy sikernek örvendett a lakosság körében a tavaly útjára indult részvételi költségvetés. Az úttörő program keretében Budafokon, Budatétényben és Nagytétényben 100-100-100 millió forintot biztosított az önkormányzat, amelynek a felhasználásáról közvetlenül dönthettek az ott élők. Ennek köszönhetően öt közösségi projekt valósult meg vagy fog megvalósulni a közeljövőben. A program népszerűségére való tekintettel újra meghirdetik a programot, amely a 2021-es költségvetés terhére, az előző év mintájára zajlik majd, az azóta megszerzett tapasztalatokkal kiegészítve. A program részleteiről a későbbiekben folyamatosan beszámolunk honlapunkon is.

A képviselő-testület 2021-2025. közötti időszakra új lakáskoncepciót fogadott el. Kiemelt cél az önkormányzati bérlakásokban a lakhatás megőrzése, a kilakoltatások elkerülése a kerületi családsegítő szolgálat jelenleginél is aktívabb szerepvállalásával. A most elfogadott koncepció egyhangú, többpárti együttműködéssel jött létre. Megalkotásánál fontos szempont volt a szociális szempontok még hangsúlyosabb érvényesítése. Emelték a szociális bérleti díjra vonatkozó jogosultsághoz szükséges egy főre jutó jövedelmet, amelyet a mindenkori minimálbér 50 százalékában állapítottak meg. Döntés született arról is, hogy a szociális bérlakások bérleti díját évente csak az inflációval lehet emelni, hogy a szociális bérleti díj összege nem lehet több, mint a költségelvű bérleti díj 60%-a, a piaci alapú lakbért pedig minden évben a kerületben, magánforgalomban kialakult bérleti díjakhoz igazítja a képviselő-testület. Változtak a pályázati kiírások közzétételi szabályai is. A koncepció kitér a közösségi együttélés szabályainak betartásának fontosságára is: eszerint az önkormányzati bérlőnek is kötelessége betartani a lakóközösségben elfogadott általános magatartási, közösségi együttélési szabályokat. Amennyiben ezt nem teszi meg, és írásbeli felszólításra sem hagy fel a kifogásolt magatartással, bérleti jogviszonya felmondható. A képviselő-testület döntött arról is, hogy a kerületi közfeladatok ellátásában részt vevők részére pályázati eljárás nélkül biztosított bérlakásokkal tegye vonzóbbá a kerületi munkavállalást. 

Megválasztották a Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ új vezetőjét is. A pályázatra jelentkezők közül két személyt hallgatott meg személyesen az erre kijelölt bizottság, mivel a többi beérkezett anyag nem felelt meg a kinevezés törvényi feltételeinek. A pályázatokat véleményezte a Szociális Szakmai Szövetség elnöke, valamint az előkészítő bizottság tagjai is, akik egyhangúlag Iványi Viktória kinevezésére tettek javaslatot a testületnek. A képviselők ezt elfogadva őt nevezték ki az intézmény élére, megbízatása november 1-től 2025. október 31-ig tart.

Az egyetemes szolgáltatókon túl szabadpiaci energiakereskedőktől is beszerezhetik a vezetékes villamosenergiát a fogyasztók, és bizonyos teljesítmény felett ugyanez vonatkozik a földgázenergiára is. Az önkormányzat ezt kihasználva, a lehető legkedvezőbb piaci energiaár elérése céljából fogyasztóhelyeit (pl. polgármesteri hivatal, köznevelési és egészségügyi intézmények…stb.) összefogva csatlakozik a Sourcing Hungary Kft. által lebonyolított közbeszerzési eljáráshoz. A csoportos közbeszerzés előnye, hogy a nagyobb mennyiség miatt kedvezőbb áron juthatnak hozzá a villamos- valamint földgázenergiához. Önkormányzatunk már többször csatlakozott a Sourcing Hungary Kft. által lebonyolított energiabeszerzéshez, amellyel napjainkig a villamosenergiára vonatkozóan 87,4 millió forint, a földgázenergiára vonatkozóan 55,2 millió forint megtakarítást ért el.

A testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek és a részletes napirendek itt érhetők el.

Fotó: Horváth Tamás

Kapcsolódó képgaléria: