Hírek

Világháborús hősökre emlékeztek - Videóval frisstíve!
Több helyszínen emlékeztek meg a II. világháborúban elesettekről Hősök vasárnapján, május 30-án.
2021-06-07

A Budatétényi Polgári Kör és a Budapest-Budatétényi Szent István király plébánia közössége Hősök vasárnapján, május 30-án 10 órától a II. világháborúban elesett hősökre emlékezve tartott szentmisét, majd avatott emléktáblát a Szent István király plébániatemplomnál. Az új emléktáblát Karsay Ferenc polgármester leplezte le.

Hősök vasárnapját tartották meg május utolsó vasárnapján a nagytétényi Hősi Emlékműnél a Szentháromság téren is, ahol díszegyenruhába öltözött katonák álltak a szobor előtt. Az ünnepi eseményen a kerület vezetésén kívül megjelentek a civilszervezetek képviselői és a helyi polgárok.

A rendező, a Nagytétényi Polgári Kör elnöksége nevében az elnök, László Éva köszöntötte az ünneplőket – köztük többek között Karsay Ferenc polgármestert és Molnár Gyula országgyűlési képviselőt, valamint a díszpolgárokat, a civil szervezetek, egyházak és pártok képviselőit - megemlítve, hogy ezen a napon az I. és a II. világháborúban elesett hősök előtt tisztelegnek.

-Nem volt ugyan világháború, mégis óriási veszteségeink voltak az elmúlt időszakban, a Covid 19 vírus a polgári kört is nagymértékben sújtotta, ezért kérem, egy perces néma csenddel emlékezzünk rájuk – mondta, majd a himnusz hangjai után Monostoriné Szeleczky Gabriella, a Baross Gábor Általános Iskola történelem szakos tanára, a Magyarságért Érdemérem kitüntetettje ünnepi beszéde hangzott el:

- „Koronatanúja vagyok annak, hogy Nagytétény fiai, nemcsak az elesett 112 hős, hanem az életben maradt bajtársaik is, mindig megtették odakint kötelességüket. Hősök voltak a szó legnemesebb értelmében. Nem haltak meg hiába, mert az ő szent örökségüket átvettétek Ti, magyar testvéreim, akik nemcsak fegyverrel a kézben, hanem a hétköznapok munkájában is szívetek inden dobbanását a magyar haza felépítésének szentelik…” Ezeket a szavakat 1934. október 28-án vasárnap délelőtt 9 órakor, itt a Szentháromság téren, a község elesett hőseinek állított emlékműnél maga József főherceg tábornagy, őkirályi fensége mondta el, akit Gömbös Gyula miniszterelnökkel együtt diadalkapuval fogadott a lakosság több ezres tömege. A tábori mise után következett az avatási ünnepség. Bálint Béla községi főorvos köszöntötte József főherceget és felkérte az emlékmű leleplezésére, majd megemlékezett a nagytétényi katonák hőstetteiről és a hazáért való összefogásra buzdított. Ezután a miniszterelnök helyezte el koszorúját a következő szavakkal: „Édes és dicső a hazáért meghalni.”

Érdekesség – hallottuk még az ünnepi beszédből -, hogy a szoboravató ünnepségen egy hadirokkant összeesett és meghalt, így az ő neve is felkerült az emlékműre, este pedig a Szelmann-vendéglő színháztermében nívós műsorral emlékeztek a hősökre.

-Legyen ma is lélekemelő ez a nap, hősi halottaink nyugodjatok békében – zárta megemlékezését ezekkel a szavakkal Monostoriné Szeleczky Gabriella, ezután Juhász Lajos háborús dalokat énekelt saját gitárkíséretében, majd Vincze Márton színművész Babits Mihály Húsvét előtt című versét adta elő. Az ünnepség koszorúzással zárult, a kerület vezetőin kívül a civilszervezetek, az egyházak és pártok képviselői, valamint díszpolgáraink helyezték el koszorúikat az emlékmű talapzatán. Érdemes végezetül megemlíteni, hogy a Magyar Királyi Honvéd 22. gyalogezred hagyományőrző baráti kör „kiskatonái” mindvégig a szobor előtt talpig díszben állva emelték a megemlékezés fényét.

Temesi László 

Fotó: Horváth Tamás

Kapcsolódó képgaléria: