24 órás gyermekorvosi és baleseti ügyelet

Gyermekorvosi ügyelet

2018. január 1-jén 8.00 órától új szolgáltató: az Inter-Ambulance Zrt. látja el a kerületben a kijáró gyermek háziorvosi ügyeletet munkanapokon este 20.00 óra és másnap reggel 08.00 óra között, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon folyamatosan 24 órában.
A gyermekügyelet központi ügyeleti feladat-ellátási helye: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 71-75. földszint. 
A gyermekügyelet telefonszáma: 06/1-783-10-37


Baleseti, gyermeksebészeti ügyelet
Szent János Kórház

Mun­ka­szüneti na­po­kon éjjel-nap­pa­li bal­ese­ti, gyer­mek­sebészeti ügye­let (el­esett, le­esett, be­ver­te, eltörte...) a Szent János Kórházban: 1125 Bu­da­pest, Diós árok 1-3. 19-es épület
Tel.: 1/458 4500 (Szent János Kórház közpon­ti számán ke­resztül hívható)


Gyermekorvosi ügyelet a Szent Kristóf Szakrendelőben

  • 2018. augusztus 4-től minden szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 9.00-től 14.00-ig.
  • Cím: Szent Kristóf Szakrendelő, 1117 Budapest, Fehérvári út 12. ügyeleti helyiség
  • Telefonszám: 06/1 212-5979

Az ügyelet ellátója az Inter-Ambulance Zrt.