Ugrás a tartalomra

Szociális Szolgálat

http://www.szocszolg22.hu/
kapcsolat@szocszolg22.hu, vezeto@szocszolg22.hu
1221 Budapest, Anna u. 10.
Telefon: 226-0179

Tevékenység

Fenn­tartó: Bu­da­fok-Tétény Bu­da­pest XXII. kerület Önkormány­za­ta.

 

  • Szociális étkez­tetés
  • Házi segítségnyújtás
  • Jelzőrend­sze­res házi segítségnyújtás
  • Idősek nappali ellátása
  • Fogyatékkal élő személyek nappali ellátása
  • Pszichiátriai betegek nappali ellátása
  • Fogyatékkal élő személyeket támogató szolgáltatás
  • Közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére

Részle­tes tájékoz­tatók, in­formációk a Szociális Szolgálat hon­lapján találhatók.