Ugrás a tartalomra

A bejelenthető hibatípusok részletes leírása

Fontos, hogy az alkalmazás csak közterületen található hibák bejelentésére szolgál.
Amennyiben egy bejelentett hiba nem tartozik kerületi hatáskörbe, akkor a bejelentett hibák továbbításra kerülnek az illetékes szervekhez és azok elintézését követően a bejelentő értesítést kap a probléma megoldásáról. Az alkalmazáson keresztül érkezett bejelentések elintézésének határideje -a papír alapon beérkező bejelentésekkel egyformán- 30 nap.

A bejelenthető hibák köre és leírásuk:
- Úthiba: minden úttal kapcsolatos hiba (kátyú, repedt burkolat, felfestés hiánya stb.)

- Rongált jelzőtábla: a közterületen található közúti, fogalmi és kerületi információs jelzőtáblákkal kapcsolatos hibák bejelentésére alkalmas kategória.

- Közvilágítás: közvilágítással kapcsolatos problémák.

- Járdahiba: közterüeten taláható járdával kapcsolatos problémák (felrepedt burkolat, kidőlt szegély, rossz aszfaltozás stb.).

- Hulladék probléma: közterületen található illegális hulladék, vagy közterületen/zöldterületen található hulladékkal kapcsolatos probléma.

- Rongált eszköz: rongált játszóeszköz, pad, szabadtéri játék, szemetes megrongálásával, meghibásodásával kapcsolatos probléma.

- Csatorna, vízelvezető probléma: eldugult csatorna vagy vízelvezető, hiányzó vagy sérült csatornafedéllel kapcsolatos probléma.

- Elhagyott autó: közterületen található elhagyott vagy roncsautóval kapcsolatos probléma

- Parlagfű, egyéb gyomok: közterületen található parlagfüvekkel és gyomokkal kapcsolatos probléma

- Balesetveszélyes fa közterületen: közterületen található, lakosok számára bármilyen okból balesetveszélyes fával kapcsolatos probléma.