Ugrás a tartalomra

20180123 KT ülés

N A P I R E N D :

 

N Y Í L T  Ü L É S:

 

Határozathozatalt igényel:

1. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2018. évi megosztásáról szóló fővárosi rendelettervezet véleményezése

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

2. Javaslat önkormányzati és közösségi célra szolgáló helyiségek választási gyűlések céljára történő biztosítására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

3. Állásfoglalás az Országgyűlés 29/2017. (XII.13.) OGY határozatával kapcsolatban

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

4. Javaslat az Egészséges Budapest Program pályázatán való részvételre

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

5. Javaslat a Budapest 18. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására  {a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az érintett zárt ülés tartását kérheti}

Előterjesztő: dr. Szántó János jegyző

- Előterjesztői kiegészítés