Ugrás a tartalomra

20180913 KT ülés

N A P I R E N D :

 

N Y Í L T  Ü L É S:

 

Rendeletalkotást igényel:

 

1. Javaslat a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására +  könyvvizsgálói vélemény

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

2. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Németh Zoltán alpolgármester

 

3. Javaslat egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására

Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester

 

 

Határozathozatalt igényel:

 

4. Tájékoztató Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

5. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének "közművelődési érdekeltségnövelő támogatás" elnevezésű előirányzati sorral történő kiegészítésére

Előterjesztő: Németh Zoltán alpolgármester

 

6. Javaslat a 2019. és 2020. évi költségvetések terhére az előre nem tervezhető felszíni csapadékvíz-elvezetési, üzemeltetési feladatokkal kapcsolatos előzetes kötelezettségvállalásra és közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

7. Javaslat a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ és az Intézmények Gazdasági Irodája közötti megállapodás jóváhagyására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

8. Javaslat a Gézengúz Alapítvánnyal történő feladat-ellátási megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester

 

9. Javaslat a Budafoki Kosárlabda Klubbal kötött feladat-ellátási megállapodás módosítására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

10. Javaslat a Stratégiai Együttműködési Megállapodások megkötéséről szóló határozat módosítására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

11. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához történő csatlakozásra

Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester

 

12. Javaslat a 2018. évi „Vitéz Pokorny Endre sport ösztöndíj" adományozására {a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az érintett zárt ülés tartását kérheti}

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

 

Beszámolók, tájékoztató jellegű előterjesztések;

Határozathozatalt igényel:

 

13. Polgármesteri beszámoló

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

14. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester