Ugrás a tartalomra

20181115 KT ülés

N A P I R E N D :

 

N Y Í L T  Ü L É S:

 

 

Határozathozatalt igényel:

 

1. Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének módosítására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

 

Rendeletalkotást igényel:

 

2. Javaslat a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet III. negyedévi módosítására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

 

Határozathozatalt és Rendeletalkotást igényel:

 

3. Javaslat a helyi adókról szóló 10/2010. (V.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

 

Határozathozatalt igényel:

 

4. Tájékoztató Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

5. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

6. Javaslat „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" című pályázat igényléséhez önrész biztosítására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

7. Javaslat a Városházi Híradó című lap költségeire vonatkozó előzetes kötelezettségvállalásra

Előterjesztő: Németh Zoltán alpolgármester

 

8. Javaslat nemzetközi pályázathoz (URBACT, Integrált városfejlesztést támogató transznacionális program) való csatlakozás jóváhagyására és a pályázat önrészének biztosítására

Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester

 

9. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervére

Előterjesztő: dr. Szántó János jegyző

 

10. Javaslat a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ 2019. évi munkatervének elfogadására

Előterjesztő: Németh Zoltán alpolgármester

 

11. Javaslat a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására {a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az érintett zárt ülés tartását kérheti}

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

 

Beszámolók, tájékoztató jellegű előterjesztések;

Határozathozatalt igényel:

 

12. Tájékoztatás a településrendezési eszközök hatályosulásáról

Előterjesztő: Papajcsik Gábor megbízott főépítész

 

13. Javaslat az Integrált Településfejlesztési Stratégia időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Németh Zoltán alpolgármester

 

14. Polgármesteri beszámoló

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

15. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester