Ugrás a tartalomra

20181206 Kt ülés

N A P I R E N D :

 

N Y Í L T  Ü L É S:

 

Rendeletalkotást igényel:

 

1. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására

- könyvvizsgálói vélemény

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

2. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Szántó János jegyző

 

3. Javaslat a praxistámogatási rendszer kiegészítésére

Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester

 

 

Határozathozatalt igényel:

 

4. Javaslat a Promontor Televízió újraindítására vonatkozó szerződés megkötésére

Előterjesztő: Németh Zoltán alpolgármester

 

5. Javaslat a Rózsakert lakótelep I. ütem út és térburkolat átépítési munkáihoz fedezet biztosítására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

6. Javaslat a Hajó utca - Dunaparti sétány környezetének fejlesztése elnevezésű projekt fedezet biztosításának kiegészítésére

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

7. Javaslat az Önkormányzat intézményei és az Intézmények Gazdasági Irodája közötti megállapodások módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

8. Javaslat a Szociális Szolgálat 22. alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester

 

9. Javaslat egészségügyi alapellátást érintő együttműködési megállapodás kiterjesztésére

Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester

 

10. Javaslat egyes szociális tárgyú szerződések megkötésére

Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester

 

11. Javaslat a Képviselő-testület 2019. évi munkatervére

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

12. Javaslat a Budafoki Szomszédok Piaca házirendjének módosítására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

13. Javaslat a közművelődési megállapodással rendelkező civil szervezetek 2019. évi munkaterveinek elfogadására

Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester

 

14. Javaslat a Kolonics György Általános Iskola és Köznevelési Sportiskola magasabb vezetői megbízására beérkezett pályázat véleményezésére

Előterjesztő: Németh Zoltán alpolgármester

 

 

Beszámolók, tájékoztató jellegű előterjesztések;

Határozathozatalt igényel:

 

15. A jegyző beszámolója a Polgármesteri Hivatal működéséről

Előterjesztő: dr. Szántó János jegyző

 

16. A Tanácsnok beszámolója a 2018. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Vizi Sándor tanácsnok

 

17. Javaslat a térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adott ingatlanok 2018. évi hasznosításáról szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

18. Javaslat a helyiséggazdálkodási koncepció alapján a 2018. évben megtett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

19. Beszámoló a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet nyilvános értékelő felületére érkezett véleményekről

Előterjesztő: Papajcsik Gábor megbízott főépítész

 

20. Polgármesteri beszámoló

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

21. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

 

Z Á R T  Ü L É S:

 

Határozathozatalt igényel:

 

22. Javaslat hátralékkezelési támogatással kapcsolatos Képviselő-testületi döntésre

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

23. Javaslat az alpolgármesterek jutalmazására

[Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján nyilvános ülésen történik. Az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az érintett zárt ülés tartását kérheti.]

Előterjesztő: Krieger Krisztina PB elnöke