Ugrás a tartalomra

Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 


Székhely: 1221 Budapest, Káldor Adolf u. 5–9.
Telefon: 229-1777, betegirányítás: 229-1794
Fax: 482-0046

E-mail cím: igazgatosag@xxiieukht.hu

Honlap: http://egeszseg22.hu/

A XXII. kerületi Szakrendelő, Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Képviseli: dr. Kiss Nor­bert ügyvezető

Önkormányzati részesedés: 100%

 

A társaság tevékenységi körei:

            TEÁOR 2008

            8621 Általános járóbeteg ellátás (főtevékenység)

            6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése

            8622 Szakorvosi járóbeteg ellátás

            8610 Fekvőbeteg-ellátás

            8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás

            8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Ebből közhasznú tevékenység: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység, illetve szociális tevékenység körébe tartozó

            8621 Általános járóbeteg ellátás

            8622 Szakorvosi járóbeteg ellátás

            8610Fekvőbeteg-ellátás

            8623Fogorvosi járóbeteg-ellátás

            8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

A társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20. pontja alapján, a 3.3. pontban jelzett közfeladat teljesítését szolgáló közhasznú tevékenységet folytat.


A társaság tevékenysége során a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatot - "egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások" -, mint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatot látja el.

A társaság közhasznú feladatként az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 152. § (1) bekezdés a-c) pontjaiban foglalt, Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület önkormányzat egészségügyi alapellátási kötelezettségi körébe tartozó következő feladatok ellátásában, szervezésében közreműködik:

a.) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás

b.) a fogorvosi alapellátás

c.) az alapellátásához kapcsolódó ügyeleti ellátás.

d.) adott háziorvosi, házi gyermekorvosi vagy fogorvosi alapellátási körzet betöltetlensége esetén az egészségügyi alapellátás feladat-ellátásának biztosítása. A betöltetlen házi gyermekorvosi körzet esetén a területi ellátási kötelezettsége alapján iskola- és ifjúság-egészségügyi gondozás feladatainak ellátása az érintett oktatási és nevelési intézményekben.”

A társaság továbbá közreműködik az Eütv. 152.§ (3) bekezdésében rögzített egészségügyi szakellátási tevékenységen belül a járóbeteg szakellátásban.

Feladata továbbá az egészségügyi ellátásszervezés, ezen belül az egészségügyi alapellátás személyi és tárgyi feltételeinek szervezése, koordinálása.

A Társaság koncesszió alá eső tevékenységet nem folytat.