1221 Bp. XXII., Leányka utca 20. 2 db garázs ingatlan, helyrajzi szám: 220560/0/A/140, 220560/0/A/141


Az árverési dokumentáció ára 10.000 Ft + Áfa, azaz 12.700 Ft, melyet átutalással kell teljesíteni az Önkormányzat 11784009-15522001-11360009 számlája javára. Az utalás megjegyzés rovatába az ingatlan címét és az "árverési dokumentáció ára" szöveget kérjük feltüntetni. Az árverési dokumentáció díja megfizetésének banki igazolását elektronikus úton kell megküldeni, a számlázási névvel és címmel, - cég esetén az adószámmal, - a Kozma Ügyvédi Irodának az ingatlan@kozmaugyvediiroda.hu e-mail címre. Az igazolás elküldését követő 2 munkanapon belül a Kozma Ügyvédi Iroda elektronikus levélben megküldi az árverési dokumentációt Ajánlattevőnek, arra az email címre, amelyről a díjfizetés igazolása történt.

e-mail: ingatlan@kozmaugyvediiroda.hu, tel: 06 23/ 414-627

Telefonon érdeklődni az árverés lebonyolításának technikai kérdéseivel kapcsolatban kedd, és csütörtöki napokon 09-15 óra között, a 06-23-414-627-es telefonszámon lehet az Ügyvédi Irodánál.

 

A Budapest XXII. Leányka u. 20., 220560/0/A/140 hrsz.-ú 20 m2 alapterületű és 220560/0/A/141 hrsz.-ú, 20 m2 alapterületű, az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint „garázs" megnevezésű ingatlanok, a közös tulajdonból hozzátartozó 2*93/100000 tulajdoni hányaddal, 1/1 tulajdoni arányban Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata tulajdonát képezik.

Műszaki állapotuk közepes, a garázsajtó kétszárnyú, tömör fém lemezajtó. Ablaka van, aljzata beton, a fal festve. Közművek: villany

A 220560/0/A/140 hrsz.-ú és a 220560/0/A/141 hrsz.-ú garázs albetétek együtt két férőhelyes garázs, két önálló albetétben vannak, mindkét garázs albetét alapterülete 20 m2, de a gépkocsik csak egymás mögött helyezhetők el.  A 2 db albetét csak együtt eladó!!!

A társasház energetikai felújítása 2021-ben megtörtént (homlokzat hőszigetelése, a nyílászárók cseréjével).

 

A Társasház 2021.06.24./6. számú közgyűlési határozata alapján a közös költségének jelenlegi összege a 220560/0/A/140 hrsz.-ú albetétre 4.000.-Ft/hó + 800.-Ft/hó felújítási alap + 2.893.-Ft/hó energetikai felújítás részletfizetés + 1.170.-Ft/hó ablakcsere részletfizetés, összesen 8.863.-Ft/hó/albetét, a 220560/0/A/141 hrsz.-ú albetétre 4.000.-Ft/hó + 800.-Ft/hó felújítási alap + 2.893.-Ft/hó energetikai felújítás részletfizetés + 1.170.-Ft/hó ablakcsere részletfizetés, összesen 8.863.-Ft/hó/albetét.

A 2.893.-Ft/hó energetikai felújítás + 1.170.-Ft/hó ablakcsere részletfizetés futamideje 111 hónap/albetét.

A közösköltség-fizetési kötelezettség az albetét ingatlan mindenkori tulajdonosát terheli, és a közös költség összegét a Társas közgyűlése határozza meg.

 

Az árverésen az a személy/cég vehet részt, akinek az ajánlati biztosítéka az árverést megelőző nap 12.00 óráig az Önkormányzat számlájára beérkezett és ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát-, illetve az árverési dokumentációban meghatározott további dokumentumokat benyújtotta.

Letölthető szándéknyilatkozat természetes személyek részére>>
Letölthető szándéknyilatkozat jogi személyek részére>>

 

Cím: 1221 Bp. XXII. Leányka utca 20. 2 db „garázs” ingatlan.

Helyrajzi szám: 220560/0/A/140, 220560/0/A/141

Ajánlati biztosíték összege: 600.000 Ft.

Kikiáltási ára: 6.000.000 Ft.

Árverés időpontja: 2022. július 21. csütörtök, 09:00 óra.

Az ingatlan megtekintési időpontja: 2022. július 14. csütörtök, 10:00 óra.

Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda.