1222 Budapest, XXII., Ibrik u. 19., kivett üzemi épület és kivett közterület Helyrajzi szám: 224748 hrsz. + 224745 hrsz.


Az árverési dokumentáció ára 10.000 Ft + Áfa, azaz 12.700 Ft, melyet átutalással kell teljesíteni az Önkormányzat 11784009-15522001-11360009 számlája javára. Az utalás megjegyzés rovatába az ingatlan címét és az "árverési dokumentáció ára" szöveget kérjük feltüntetni. Az árverési dokumentáció díja megfizetésének banki igazolását elektronikus úton kell megküldeni a Kozma Ügyvédi Irodának, az ingatlan@kozmaugyvediiroda.hu e-mail címre. Az igazolás elküldését követő 2 munkanapon belül a Kozma Ügyvédi Iroda elektronikus levélben megküldi az árverési dokumentációt Ajánlattevőnek, arra az email címre, amelyről a díjfizetés igazolása történt.

Telefonon érdeklődni az árverés lebonyolításának technikai kérdéseivel és a megtekintési időponttal kapcsolatban kedd és csütörtöki napokon 09-15 óra között, a 06-23-414-627-es telefonszámon lehet az Ügyvédi Irodánál.

224748 hrsz. 290 m2 „kivett üzemi épület” megnevezésű ingatlan, az ingatlanról 2 db, összesen 651 m2 alapterületű pince nyílik. A 224745 hrsz.-ú, 339 m2 területű, az ingatlan nyilvántartás szerint „kivett közterület” megnevezésű ingatlan, a pinceudvarok megközelítését biztosítja. A két ingatlan kizárólag csak együttesen eladó. A 224748 hrsz.-en lévő üzemi épület bontandó. Közmű az ingatlanon nincs. A 224748 hrsz.-t a szomszédos 224747 és 24749 hrsz.-ú ingatlanok javára Útszolgalmi jogok terhelik.

Övezeti besorolása Gksz-2/Lke-1/BF/1, kétszintes területfelhasználással érintett terület. A hatályos Kerületi Építési Szabályzat a 224745 hrsz. közterületi státuszának megszüntetését, átminősítését lehetővé teszi, ami megtörtént.

 

Letölthető szándéknyilatkozat természetes személyek részére>>
Letölthető szándéknyilatkozat jogi személyek részére>>

 

Cím: 1222 Bp. XXII. Ibrik u. 19., „kivett üzemi épület” + „kivett közterület”

Helyrajzi szám: 224748 hrsz. + 224745 hrsz.

Ajánlati biztosíték összege: 1.900.000 Ft.

Kikiáltási ára: 13.750.000 Ft + 4.800.000 Ft = 18.550.000 Ft

Árverés időpontja: érdeklődés esetén kerül kiírásra

Megtekintési időpontja: előzetes egyeztetés alapján

Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda.