Ugrás a tartalomra

1223 Bp. XXII. Bíbic utcáról megközelíthető (229204/23) hrsz.-ú és a (229204/16) hrsz.-ú közterület sarkán 1000 m2 kivett beépítetlen terület Hrsz.: 229204/12


Az árverési dokumentáció ára 10.000 Ft + Áfa, azaz 12.700 Ft, melyet átutalással kell teljesíteni az Önkormányzat 11784009-15522001-11360009 számlája javára. Az utalás megjegyzés rovatába az ingatlan címét és az "árverési dokumentáció ára" szöveget kérjük feltüntetni. Az árverési dokumentáció díja megfizetésének banki igazolását elektronikus úton kell megküldeni, számlázási névvel és címmel a Kozma Ügyvédi Irodának, az ingatlan@kozmaugyvediiroda.hu e-mail címre. Az igazolás elküldését követő 2 munkanapon belül a Kozma Ügyvédi Iroda elektronikus levélben megküldi az árverési dokumentációt Ajánlattevőnek, arra az email címre, amelyről a díjfizetés igazolása történt.

Telefonon érdeklődni az árverés lebonyolításának technikai kérdéseivel és a megtekintési időponttal kapcsolatban kedd és csütörtöki napokon 09-15 óra között, a 06-23-414-627-es telefonszámon lehet az Ügyvédi Irodánál.

A Budapest XXII. kerületi 229204/12 hrsz-ú, 1000 m2 alapterületű, természetben a Bíbic utcából nyíló – jelenleg még névtelen - új utcában lévő, az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint „kivett beépítetlen terület" megnevezésű sarok ingatlan 1/1 tulajdoni arányban Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata tulajdonát képezi. 

Az ingatlant a Bíbic utcáról nyíló (229204/23) hrsz-ú, valamint a (229204/16) hrsz-ú közterületről lehet megközelíteni.

Az ingatlan Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018.(V.03.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: KÉSZ) előírásai szerint Lke-2/BT/8 jelű (kertvárosias, laza beépítésű lakóterületek Budatétény területén) helyi építési övezetbe tartozik. A maximális beépíthetőség 20%, a zöldfelület legkisebb mértéke 65%-, a maximális homlokzat- és épületmagasság 6 m lehet.

A telek egyik fele alatt pinceág, valamint a pincejáratokhoz tartozó szellőzők, esetlegesen lezárt szellőzők találhatók. A Gyula vezér úti mélyudvarból több ezer m2-es pincerendszer nyílik, mely fölött található a 229204/12 hrsz-ú telekingatlan is. A Gyula vezér úti mélyudvarból több ezer m2-es pincerendszer nyílik, mely fölött található a 229204/12 hrsz-ú telekingatlan is.

Közművek:

Az ingatlanok közcélú elektromos hálózatát a leendő tulajdonosoknak kell saját költségükön kiépíttetni. A telkek előtti (229204/9) hrsz-ú, a (229204/23) hrsz-ú, és a (229204/16) hrsz-ú közterületen kiépítésre kerültek a szennyvízcsatorna és az ivóvíz és tűzivíz gerincvezetékek. A víz gerincvezetékről a telkekhez a leágazó vezetékek kiépítése folyamatban van. Az elzárótól a bekötést és a vízóra aknát a leendő ingatlan tulajdonosoknak kell saját költségen kiépíteni, és a vízórának a helye már meg lesz határozva. A szennyvíz csatorna házi bekötések az ingatlanokhoz kiépültek, a csonk telekhatáron belül van. Gáz közmű az ingatlan előtti közterületen nincs.

A telek sík, természetes növényzettel benőtt terület, felépítmény rajta a korábbi bérlők épületeinek alépítménye, kerítés alépítmények, kerítés lehet. A korábbi bérleményekhez tartozó esetlegesen még meglévő vízvezetékek, közművek elbontása, megszüntetése vevő kötelezettsége.

A közművekkel, közműépítéssel és útépítéssel, a pincékkel, pince szellőzőkkel, a lezárt szellőzőkkel, azok telken belüli elhelyezkedésével és számával kapcsolatos információk tájékoztató jellegű információk.

 

Az árverésen az a személy/cég vehet részt, akinek az ajánlati biztosítéka az árverést megelőző nap 12.00 óráig az Önkormányzat számlájára beérkezett és ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát-, illetve az árverési dokumentációban meghatározott további dokumentumokat benyújtotta.

 

Letölthető szándéknyilatkozat természetes személyek részére>>
Letölthető szándéknyilatkozat jogi személyek részére>>

Cím: 1223 Bp. XXII. Bíbic utcáról megközelíthető (229204/23) hrsz-ú és a (229204/16) hrsz-ú közterület sarkán 1000 m2 „kivett beépítetlen terület"

Helyrajzi szám: 229204/12

Ajánlati biztosíték összege: 6.000.000 Ft.

Kikiáltási ára: bruttó 57.400.000 Ft.

Árverés időpontja: ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN KERÜL KIÍRÁSRA

Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda.