1223 Budapest, XXII., Sándor u. 10. 936 m2 kivett gazdasági épület, udvar Helyrajzi szám: 228452/2


Az árverési dokumentáció ára 10.000 Ft + Áfa, azaz 12.700 Ft, melyet átutalással kell teljesíteni az Önkormányzat 11784009-15522001-11360009 számlája javára. Az utalás megjegyzés rovatába az ingatlan címét és az "árverési dokumentáció ára" szöveget kérjük feltüntetni. Az árverési dokumentáció díja megfizetésének banki igazolását elektronikus úton kell megküldeni a Kozma Ügyvédi Irodának, az ingatlan@kozmaugyvediiroda.hu e-mail címre. Az igazolás elküldését követő 2 munkanapon belül a Kozma Ügyvédi Iroda elektronikus levélben megküldi az árverési dokumentációt Ajánlattevőnek, arra az email címre, amelyről a díjfizetés igazolása történt.

Telefonon érdeklődni az árverés lebonyolításának technikai kérdéseivel és a megtekintési időponttal kapcsolatban kedd, szerda és csütörtöki napokon 09-14 óra között, a 06-23-414-627-es telefonszámon lehet az Ügyvédi Irodánál.

A Sándor u. 10. 228452/2 hrsz-ú ingatlan Budapest XXII. ker., Budatétényben található. A telek 936 m2 területű szabálytalan alakú, gazdasági épület, udvar megnevezésű.

A Klauzál utca felé egy füves rézsű van a telekhatár és a Klauzál utcai járda között.

A jogi telekhatár a 228453 és a 228452/2 hrsz-ú ingatlanok között a Sándor u. 8. 228453 hrsz-ú ingatlanon lévő lakóépület fala mentén húzódik.

A telek felszínén egy mészkőből épület melléképület található. Az ingatlan alá a szomszédos ingatlanról nyíló egyik pinceág benyúlik. A pince műszaki állapotáról adat, információ nem áll rendelkezésre.

Közművek víz, villany, gáz, csatorna a Klauzál utcában. Az ingatlan nem rendelkezik szennyvíz házi bekötéssel, a Sándor utcában nincs csatorna. Műszaki lehetőség, hogy az ingatlan nyomott rendszerű szennyvízgerincen keresztül, házi átemelő szivattyú beépítésével lehet bekötni a Klauzál Gábor utcai gravitációs szennyvíz közcsőbe.

A jelenleg hatályos szabályozás szerint az ingatlan szabályozása 2018-ban megtörtént.

Az ingatlan jelenlegi övezeti besorolása Lke-2/BT/2 jelű kertvárosias, laza beépítésű lakóterületek Budatétény területén. Beépítési mód nincs meghatározva, telek kialakítható legkisebb területe 1000 m2, telek kialakítható legkisebb szélessége 14 m, beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 20%, terepszint alatti beépítés nem megengedett, zöldfelület legkisebb mértéke 60%, általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2) 0,5, parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2) 0,2, beépítési magasság (É= épület) megengedett legnagyobb mértéke (m) 6,0 m. 1500 m2 -nél kisebb telek esetében legfeljebb egy épület, legfeljebb két rendeltetési egység.

 

Az árverésen az a személy/cég vehet részt, akinek az ajánlati biztosítéka az árverést megelőző nap 12.00 óráig az Önkormányzat számlájára beérkezett és ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát-, illetve az árverési dokumentációban meghatározott további dokumentumokat benyújtotta.

Letölthető szándéknyilatkozat természetes személyek részére>>
Letölthető szándéknyilatkozat jogi személyek részére>>

Cím: 1223 Bp. XXII. Sándor u. 10. 936 m2 „kivett gazdasági épület, udvar"

Helyrajzi szám: 228452/2

Ajánlati biztosíték összege: 5.500.000 Ft

Kikiáltási ára: bruttó 55.700.000 Ft

Az árverés időpontja: 2022. január 27. 9:00 óra

Árverés helye: 2040 BUDAÖRS, Budapesti út 28. KOZMA ÜGYVÉDI IRODA