1224 Bp, XXII ker. Mária utca (a XIV. utcával szemben) 1094 m2 kivett beépítetlen terület, Helyrajzi szám: 230151/13


Az árverési dokumentáció ára 10.000 Ft + Áfa, azaz 12.700 Ft, melyet átutalással kell teljesíteni az Önkormányzat 11784009-15522001-11360009 számlája javára. Az utalás megjegyzés rovatába az ingatlan címét és az "árverési dokumentáció ára" szöveget kérjük feltüntetni. Az árverési dokumentáció díja megfizetésének banki igazolását elektronikus úton kell megküldeni, számlázási névvel és címmel a Kozma Ügyvédi Irodának, az ingatlan@kozmaugyvediiroda.hu e-mail címre. Az igazolás elküldését követő 2 munkanapon belül a Kozma Ügyvédi Iroda elektronikus levélben megküldi az árverési dokumentációt Ajánlattevőnek, arra az email címre, amelyről a díjfizetés igazolása történt.

Telefonon érdeklődni az árverés lebonyolításának technikai kérdéseivel és a megtekintési időponttal kapcsolatban kedd és csütörtöki napokon 09-15 óra között, a 06-23-414-627-es telefonszámon lehet az Ügyvédi Irodánál.

A 230151/13 hrsz-ú ingatlan Budapest XXII. kerületében, Baross Gábor telepen található, a Mária utcában, a XIV. utcával szemben.

A Mária utcában a (230151/3) hrsz-ú közterületről nyíló ingatlanok közcélú elektromos hálózatát a leendő tulajdonosoknak kell saját költségükön kiépíttetni.

A Mária utcában, a (230151/3) hrsz-ú közterületen kiépítésre került a nyomott rendszerű, szennyvízcsatorna gerincvezeték, átemelővel, a telekhatárig bekötéssel.

A tűzi víz gerincvezeték, és az ivóvíz gerincvezeték a kiállásokkal a tervezett útburkolat széléig, az elzáróig elkészült, az elzárótól a bekötést és a vízóra aknát a leendő tulajdonosnak kell engedélyeztetni és kiépíttetni. A leágazások a vízórák helyét meghatározzák.

A közvilágítás és az útépítés még ebben az évben az önkormányzat tájékoztatása szerint megvalósul. 

A telek a Dózsa György útról a Bartók Béla út irányába lejt. Szabálytalan négyszög alakú, a növényzet rajta bokrok, néhány fa, fű. A telken épület nincs, a korábbi bérlő épületeinek alépítménye, kerítés lábazat található. Az ingatlan kitűzése a birtokbaadásig megtörténik.

A rendelkezésre álló adatok alapján az ingatlan alatt nincs pince.

A jelenleg hatályos 10/2018.(V.03.) Ör. rendelettel elfogadott Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Építési Szabályzata (KÉSZ) szerint az ingatlan övezeti besorolása Lke-2/NT/3. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 20 %, terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 50%*** (***a szabályozási terven alábányászottként jelölt területeken új építmény alá pince nem készülhet), zöldfelület legkisebb mértéke 60%, általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 0,5 (m2/m2), parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 0,2 (m2/m2), beépítési magasság (É) épület megengedett legnagyobb mértéke É 6,0 m.

Az árverésen az a személy/cég vehet részt, akinek az ajánlati biztosítéka az árverést megelőző nap 12.00 óráig az Önkormányzat számlájára beérkezett és ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát-, illetve az árverési dokumentációban meghatározott további dokumentumokat benyújtotta.

Letölthető szándéknyilatkozat természetes személyek részére>>
Letölthető szándéknyilatkozat jogi személyek részére>>

Cím: 1224 Bp. XXII. Mária utca - a XIV. utcával szemben - 1094 m2 „kivett beépítetlen terület"

Helyrajzi szám: 230151/13

Ajánlati biztosíték összege: 6.000.000 Ft

Kikiáltási ára: bruttó 59.000.000 Ft

Árverés időpontja: 2022. szeptember 08. 10.00 óra

Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda