Ugrás a tartalomra

1224 Bp. XXII., Mária utca - a XIV. utcával szemben - 1337 m2 kivett beépítetlen terület, hrsz.: 230151/15


Az árverési dokumentáció ára 10.000 Ft + Áfa, azaz 12.700 Ft, melyet átutalással kell teljesíteni az Önkormányzat 11784009-15522001-11360009 számlája javára. Az utalás megjegyzés rovatába az ingatlan címét és az "árverési dokumentáció ára" szöveget kérjük feltüntetni. Az árverési dokumentáció díja megfizetésének banki igazolását elektronikus úton kell megküldeni, számlázási névvel és címmel a Kozma Ügyvédi Irodának, az ingatlan@kozmaugyvediiroda.hu e-mail címre. Az igazolás elküldését követő 2 munkanapon belül a Kozma Ügyvédi Iroda elektronikus levélben megküldi az árverési dokumentációt Ajánlattevőnek, arra az email címre, amelyről a díjfizetés igazolása történt.

Telefonon érdeklődni az árverés lebonyolításának technikai kérdéseivel és a megtekintési időponttal kapcsolatban kedd és csütörtöki napokon 09-15 óra között, a 06-23-414-627-es telefonszámon lehet az Ügyvédi Irodánál.

A 230151/15 hrsz-ú ingatlan Budapest XXII. kerületében, Baross Gábor telepen található, a Mária utca 24/b. szám alatt, a XIV. utcával szemben.

A Mária utcában a (230151/3) hrsz-ú közterületről nyíló ingatlanok közcélú elektromos hálózatát a leendő tulajdonosoknak kell saját költségükön kiépíttetni.

A Mária utcában, a (230151/3) hrsz-ú közterületen kiépítésre került a nyomott rendszerű, szennyvízcsatorna gerincvezeték, átemelővel, a telekhatárig bekötéssel.

A tűzi víz gerincvezeték, és az ivóvíz gerincvezeték a kiállásokkal a tervezett útburkolat széléig, az elzáróig elkészült, az elzárótól a bekötést és a vízóra aknát a leendő tulajdonosnak kell engedélyeztetni és kiépíttetni. A leágazások a vízórák helyét meghatározzák.

A telek a Dózsa György útról a Bartók Béla út irányába lejt. Szabálytalan alakú, a növényzet sűrű. A telken épület nincs, a korábbi bérlő épületeinek alépítménye, kerítés található. Az ingatlan kitűzése megtörtént.

Az ingatlan hátsó része alá - kb 35% területen - benyúlik a Bartók Béla útról nyíló ingatlanok pincéje, a pince térkép szerint a telek hátsó végében egy szellőzővel.

A 230146 hrsz alatti pince, egy tömedékelt pinceszakasza is, a lezárt szellőzővel benyúlhat a telek alá, de ennek helye csak a kitűzés után megállapítható, hogy a 230151/14 hrsz vagy 230151/15 hrsz alatt van, vagy esetleg mindkét ingatlant érinti.

A szomszédos 230153/2 hrsz-ú ingatlanról nyíló beszakadt pince szintén benyúlik az ingatlan alá. Ennek műszaki állapotáról információ nem áll rendelkezésre.

A jelenleg hatályos 10/2018.(V.03.) Ör. rendelettel elfogadott Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Építési Szabályzata (KÉSZ) szerint az ingatlan övezeti besorolása Lke-2/NT/3. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 20 %, terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 50%*** (***a szabályozási terven alábányászottként jelölt területeken új építmény alá pince nem készülhet), zöldfelület legkisebb mértéke 60%, általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 0,5 (m2/m2), parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 0,2 (m2/m2), beépítési magasság (É) épület megengedett legnagyobb mértéke É 6,0 m.

Az árverésen az a személy/cég vehet részt, akinek az ajánlati biztosítéka az árverést megelőző nap 12.00 óráig az Önkormányzat számlájára beérkezett és ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát-, illetve az árverési dokumentációban meghatározott további dokumentumokat benyújtotta.

 

Letölthető szándéknyilatkozat természetes személyek részére>>
Letölthető szándéknyilatkozat jogi személyek részére>>

Cím: 1224 Bp. XXII. Mária utca 24/b.- a XIV. utcával szemben - 1337 m2 „kivett beépítetlen terület"

Helyrajzi szám: 230151/15

Ajánlati biztosíték összege: 6.000.000 Ft.

Kikiáltási ára: bruttó 59.700.000 Ft.

Árverés időpontja: érdeklődés esetén kerül kitűzésre.

Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda.