1224 Budapest XXII., Sík u. 16/C, 'kivett beépítetlen terület' és 'magánút' 3/8 tulajdoni hányada


Az árverési dokumentáció ára 10.000 Ft + Áfa, azaz 12.700 Ft, melyet átutalással kell teljesíteni a Kiíró 11784009-15522001-11360009 számlája javára. Az utalás megjegyzés rovatába az ingatlan címét és az "árverési dokumentáció ára" szöveget kérjük feltüntetni. Az árverési dokumentáció díja megfizetésének banki igazolását elektronikus úton kell megküldeni Kiírónak az ingatlan@kozmaugyvediiroda.hu e-mail címre. Az igazolás elküldését követő 2 munkanapon belül Kiíró elektronikus levélben megküldi az árverési dokumentációt Ajánlattevőnek, arra az email címre, amelyről a díjfizetés igazolása történt.

e-mail: ingatlan@kozmaugyvediiroda.hu, tel: 06 23/ 414-627

Telefonon érdeklődni az árverés lebonyolításának technikai kérdéseivel és a megtekintési időponttal kapcsolatban kedd, szerda és csütörtöki napokon 09-14 óra között, a 06-23-414-627-es telefonszámon lehet az Ügyvédi Irodánál.

A Budapest XXII. kerületi 231258/6 hrsz-ú, 1000 m2 alapterületű, természetben a Sík u. 16/C házszám alatt elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint „kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni arányban Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata tulajdonát képezi.

Az ingatlan Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018.(V.03.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: KÉSZ) előírásai szerint Lke-2/NT/1 – laza kertvárosias, jellemzően szabadon álló lakóterületek Nagytétény területén – helyi építési övezetbe tartozik. A maximális beépíthetőség 20%-, a zöldfelület legkisebb mértéke 60%-, a maximális homlokzat- és épületmagasság 6 m lehet.

Az értékesítendő ingatlan a 231258/3 hrsz-ú magánútra nyílik, melynek 6/8 tulajdoni hányada önkormányzati tulajdonban áll. A 231258/3 hrsz-ú magánút önkormányzati-, 3/8 tulajdoni hányadának értékesítését a 231258/6 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésével együtt kívánja Kiíró végrehajtani, ebből következően a telekingatlannal együtt a magánút 3/8 tulajdoni hányada is az árverés tárgyát képezi. A telek részben fűvel, bokrokkal és fákkal fedett. A Sík utcában az összes közmű megtalálható, a magánút alatt közművek nem állnak rendelkezésre, a telken közműkiállások nem létesültek.

 

Letölthető szándéknyilatkozat természetes személyek részére>>
Letölthető szándéknyilatkozat jogi személyek részére>>

 

Cím: 1224 Bp. XXII. Sík u. 16/C, „kivett beépítetlen terület" és „magánút” 3/8 tulajdoni hányada

Helyrajzi szám: 231258/6., 231258/3

Ajánlati biztosíték összege: 3.000.000 Ft.

Kikiáltási ára: 26.500.000 Ft + 3.500.000 Ft.

Árverés időpontja: érdeklődés esetén kerül kitűzésre.

Az ingatlan megtekintési időpontja: igény szerint, előzetesen egyeztetett időpontban.

Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda.