1224 Budapest XXII., Sík u. 16/C, kivett beépítetlen terület és magánút 6/16 tulajdoni hányada Helyrajzi szám: 231258/6.+231258/3


Az árverési dokumentáció ára 10.000 Ft + Áfa, azaz 12.700 Ft, melyet átutalással kell teljesíteni a Kiíró 11784009-15522001-11360009 számlája javára. Az utalás megjegyzés rovatába az ingatlan címét és az "árverési dokumentáció ára" szöveget kérjük feltüntetni. Az árverési dokumentáció díja megfizetésének banki igazolását elektronikus úton kell megküldeni Kiírónak az ingatlan@kozmaugyvediiroda.hu e-mail címre. Az igazolás elküldését követő 2 munkanapon belül Kiíró elektronikus levélben megküldi az árverési dokumentációt Ajánlattevőnek, arra az email címre, amelyről a díjfizetés igazolása történt.

e-mail: ingatlan@kozmaugyvediiroda.hu, tel: 06 23/ 414-627

Telefonon érdeklődni az árverés lebonyolításának technikai kérdéseivel és a megtekintési időponttal kapcsolatban kedd, szerda és csütörtöki napokon 09-14 óra között, a 06-23-414-627-es telefonszámon lehet az Ügyvédi Irodánál.

A Budapest XXII. kerületi 231258/6 hrsz.-ú, 1000 m2 alapterületű, természetben a Sík u. 16/C. házszám alatt elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint „kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni arányban Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata tulajdonát képezi. Az ingatlan a 231258/3 hrsz.-ú magánútról megközelíthető, melynek 6/16 tulajdoni hányada önkormányzati tulajdonban áll. A 231258/3 hrsz.-ú magánút 6/16 tulajdoni hányada és a 231258/6 hrsz.-ú ingatlan együtt kerül értékesítésre, így a telekingatlan és a magánút 6/16 tulajdoni hányada is az árverés tárgyát képezi. A magánút a Cikória utcával szemben van.

A telek részben fűvel, bokrokkal és fákkal fedett. A Sík utcában az összes közmű megtalálható, a magánút alatt közművek nem állnak rendelkezésre, a telken közműkiállások nem létesültek.

Az ingatlannal érintett területen geotechnikai szakértői vélemény készült, amely kedvezőtlen geotechnikai adottságokat tárt fel. A vizsgálat eredményeként az volt megállapítható, hogy vélhetően ellenőrizetlen módon lerakott, változó, de 2 m-t mindenhol meghaladó vastagságú, laza állapotú, heterogén anyagú, építési törmelékes salakos, hulladékkal, szeméttel kevert, feltöltés található. A szakértői vélemény szerint az ingatlanon hagyományos síkalapozással épület nem építhető, a heterogén feltöltés teherbírása gyenge.

Az ingatlan Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018.(V.03.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: KÉSZ) előírásai szerint Lke-2/NT/1 – laza kertvárosias, jellemzően szabadon álló lakóterületek Nagytétény területén – helyi építési övezetbe tartozik. A maximális beépíthetőség 20%-, a zöldfelület legkisebb mértéke 60%-, a maximális homlokzat- és épületmagasság 6 m lehet.

Letölthető szándéknyilatkozat természetes személyek részére>>
Letölthető szándéknyilatkozat jogi személyek részére>>

Cím: 1224 Bp. XXII. Sík u. 16/C., „kivett beépítetlen terület" és „magánút” 6/16 tulajdoni hányada

Helyrajzi szám: 231258/6.+231258/3

Ajánlati biztosíték összege: 3.000.000 Ft.

Kikiáltási ára: 26.500.000 Ft + 3.500.000 Ft.

Árverés időpontja: 2022. január 27. 10:00 óra.

Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda.