8621 Zamárdi, Knézich Károly u. 57. 929 hrsz.-ú, ?kivett, üdülőépület, udvar? megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányad - a telek területe 1541 m2


Az árverési dokumentáció ára 10 000 Ft + Áfa, azaz 12 700 Ft, melyet átutalással kell teljesíteni a Kiíró 11784009-15522001-11360009 számlája javára. Az utalás megjegyzés rovatába az ingatlan címét és az "árverési dokumentáció ára" szöveget kérjük feltüntetni. Az árverési dokumentáció díja megfizetésének banki igazolását elektronikus úton kell megküldeni Kiírónak a kozmagyorgy@t-online.hu e-mail címre. Az igazolás elküldését követő 2 munkanapon belül Kiíró elektronikus levélben megküldi az árverési dokumentációt Ajánlattevőnek, arra az email címre, amelyről a díjfizetés igazolása történt.

e-mail: ingatlan@kozmaugyvediiroda.hu vagy kozmagyorgy@t-online.hu,

tel: 06 23/ 414-627

Telefonon érdeklődni az árverés lebonyolításának technikai kérdéseivel és a megtekintési időponttal kapcsolatban kedd, szerda és csütörtöki napokon 09-14 óra között, a 06-23-414-627-es telefonszámon lehet az Ügyvédi Irodánál.

Az árverésen az a személy/cég vehet részt, akinek az ajánlati biztosítéka az árverést megelőző nap 12.00 óráig az Önkormányzat számlájára beérkezett és ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát-, illetve az árverési dokumentációban meghatározott további dokumentumokat benyújtotta.

Letölthető szándéknyilatkozat természetes személyek részére>>
Letölthető szándéknyilatkozat jogi személyek részére>>

A 8621 Zamárdi, Knézich Károly u. 57. 929 hrsz.-ú, „kivett, üdülőépület, udvar” megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányad. A telek területe 1541 m2.

Az ingatlan Üh-2 jelű hétvégi házas üdülőterület övezetbe tartozik. A telken lévő épületek bontása, (1 db 56 m2-es hagyományos szerkezetű főépület, 4 db két lakóegységes faház összesen 72 m2 alapterületű, és 1 db 50 m2-es vizesblokk épület), valamint a közművek bekötése, illetve az ismételt igénybevétel költségei a vevőt terhelik.

 

Cím: 8621 Zamárdi, Knézich Károly utca 57.

Helyrajzi szám: 929

Ajánlati biztosíték összege: 4 600 000,- Ft 

Kikiáltási ára: 46 300 000,- Ft

Árverés időpontja: 2021. május 4. kedd, 9.00 óra

Az ingatlan megtekintési időpontja: igény szerint, előzetesen egyeztetett időpontban.

Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. fszt. Kozma Ügyvédi Iroda