Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata árverésen értékesítésre kínálja a Bartók Béla út 120/A. fsz. 3. alatti társasházi lakást


Az árverési dokumentáció ára 10.000 Ft + Áfa, azaz 12.700 Ft, melyet átutalással kell teljesíteni a Kiíró 11784009-15522001-11360009 számlája javára. Az utalás megjegyzés rovatába az ingatlan címét és az ajánlati biztosíték szöveget kérjük feltüntetni. Az árverési dokumentáció díja megfizetésének banki igazolását elektronikus úton kell megküldeni Kiírónak a parkanyif@bp22.hu postafiókra. Az igazolás elküldését követő 2 munkanapon belül Kiíró elektronikus levélben megküldi az árverési dokumentációt Ajánlattevőnek, arra az email címre, amelyről a díjfizetés igazolása történt..

e-mail: foepiteszet@bp22.hu, tel: 30-266-6816, 229-2611/140

A Budapest XXII. kerületi 231000/0/A/3 hrsz.-ú, 30 m2 alapterületű, az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint „lakás" megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni arányban Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata tulajdonát képezi. A 231000 helyrajzi számú társasházi ingatlanból az értékesítendő ingatlanhoz 252/1000 eszmei tulajdoni hányad tartozik.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018.(V.03.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: KÉSZ) előírásai szerint az ingatlan Lke-2/NT/1 (laza kertvárosias, jellemzően szabadon álló lakóterületek Nagytétény területén) helyi építési övezetbe tartozik. Az előírt legkisebb telekméret 1000 m2, a legnagyobb terepszint feletti beépíthetőség 20%-os, az épületmagasság legfeljebb 6 méter, a legkisebb zöldfelület előírt mértéke 60%.

Az ingatlan a Bartók Béla út és az Obulus utca között helyezkedik el, de fizikailag kialakított közterületi kapcsolata csak a Bartók Béla út felől van. A telek nyúlványos telek, a nyél 30 méter hosszú, 4 méter széles, a nyélen keresztül lehet az udvarra lejutni, az udvart egy belső kerítés zárja le a nyéltől. A nyél a Bartók Béla út irányából erősen lejt az Obulus utca irányába. Az ingatlan környezete jellemzően egy- és kétszintes jellemzően családi házakkal beépített. A szomszédos ingatlanon az Óhegy Étterem és Pizzéria található. Az ingatlan téglalap alakú nyeles telek. A lakóház a 230999 hrsz.-el közös telekhatárra épült, a szintkülönbség miatt az épület hátsó fala a terepszint alatt van. Az épület földszintes, pince nincs, a lakások az udvarról nyílnak, az udvaron belül a 3. és 4. lakáshoz az udvart lekerítették. A társasházban 4 öröklakás található, társasház kizárólag lakófunkciójú. Az épület mészkőből épült, szigetelés nélküli, manzárd tetős kialakítású, felújítva részlegesen volt, a két szélső lakásnál. Az 1. lakás fölött a tetőtér is beépítésre került, az alapító okirat az 1. lakás bővítése (tetőtérbeépítés) után nem került módosításra. Az épület középső részén a tető nagyon rossz állapotú, az ereszdeszkázat a palafedés, a tetőablakok, az eresz felújítandók. A vakolat feltáskásodott, hullik. Az udvar rendezetlen, karbantartva nincs, tele van lommal. A lakásba – a jelenleg a lakáshoz kerített – előkertből lehet bejutni. A lakással szemben egy tégla melléképület áll, mely a társasházi alapító okirat szerint közös tulajdonban áll. A melléképület többi tároló-része már lebontásra került. A telek, kert használatára vonatkozóan a tulajdonosok között írásba foglalt használati megállapodás nincs.

A tárgyi lakásban az előtérből balra egy szoba, szemben a fürdőszoba wc-vel, jobbra a konyha található. A szoba és a konyha ablaka az udvarra néz. A fürdőszobában wc, egy csempézett parapet fallal zuhanyozó van kialakítva, mosdó nincs. Meleg víz szolgáltató berendezés sem a fürdőszobában, sem a konyhában nem található. A padló a fürdőszobában beton, a falon csempe. Az előtérben PVC padló, a konyhában mészkő mozaiklap, a falon csempe, a szobában laminált padló a jelenlegi burkolat.

A lakás hátsó fala – mivel a terepszint alatt van – vizes, a vakolat a mennyezetig feltáskásodott, a fal a vizesedéstől kialgásodott. A lakáshoz tartozó kémény állapota nem ismert, fűtő berendezés jelenleg nincs a lakásban. A lakás jelenlegi állapotában lakásként nem használható, teljes felújítást és utólagos szigetelést igényel.

Az árverésen az személy/cég vehet részt, akinek az ajánlati biztosítéka az árverést megelőző nap 16.00 óráig az Önkormányzat számlájára beérkezett és ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát-, illetve az árverési dokumentációban meghatározott további dokumentumokat benyújtotta.

Letölthető szándéknyilatkozat természetes személyek részére>>
Letölthető szándéknyilatkozat jogi személyek részére>>

Cím: 1224 Bp. XXII. Bartók Béla út 120/A. fsz. 3., "lakás"

Helyrajzi szám: 231000/0/A/3

Ajánlati biztosíték összege: 1.000.000,- Ft 

Kikiáltási ára: 7.608.000,- Ft

Árverési időpont: 2020. április 7. 9.00 óra.

Az ingatlan megtekintési időpontja: igény szerint, előzetesen egyeztetett időpontban.

Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda