Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata árverésen értékesítésre kínálja a Bíbic utca 229204/1 helyrajzi számú építési telket


Az árverési dokumentáció ára 10.000 Ft + Áfa, azaz 12.700 Ft, melyet átutalással kell teljesíteni a Kiíró 11784009-15522001-11360009 számlája javára. Az utalás megjegyzés rovatába az ingatlan címét és az ajánlati biztosíték szöveget kérjük feltüntetni. Az árverési dokumentáció díja megfizetésének banki igazolását elektronikus úton kell megküldeni Kiírónak a parkanyif@bp22.hu postafiókra. Az igazolás elküldését követő 2 munkanapon belül Kiíró elektronikus levélben megküldi az árverési dokumentációt Ajánlattevőnek, arra az email címre, amelyről a díjfizetés igazolása történt.

e-mail: foepiteszet@bp22.hu, tel: 30-266-6816, 229-2611/140

A Budapest XXII. kerületi 229204/1 hrsz.-ú, 1001 m2 alapterületű, az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint „kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni arányban Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata tulajdonát képezi. Az ingatlant a tulajdoni lapon III/1. számon az ELMŰ Hálózati Kft. javára bejegyzett, 27 m2 területre vonatkozó „vezetékjog” terheli.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018.(V.03.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: KÉSZ) előírásai szerint az ingatlan Lke-2/BT/8 (laza kertvárosias, jellemzően szabadonálló lakóterületek Budatétény területén) helyi építési övezetbe tartozik. Az előírt legkisebb telekméret 1000 m2, a legnagyobb terepszint feletti beépíthetőség 20%-os, az épületmagasság legfeljebb 6 méter, a legkisebb zöldfelület előírt mértéke 65%. Az általános szintterületi mutató legnagyobb értéke 0,5-, míg a parkolási szintterületi mutatóé 0,2 lehet. A telken legfeljebb két fő rendeltetésű épület, összesen legfeljebb négy rendeltetési egység helyezhető el.

A telek nem közművesített, a közművek (víz, csatorna, villany, gáz) a közterületen rendelkezésre állnak, az ingatlanra beköthetőek.

Az árverésen az személy/cég vehet részt, akinek az ajánlati biztosítéka az árverést megelőző nap 16.00 óráig az Önkormányzat számlájára beérkezett és ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát-, illetve az árverési dokumentációban meghatározott további dokumentumokat benyújtotta.

Letölthető szándéknyilatkozat természetes személyek részére>>
Letölthető szándéknyilatkozat jogi személyek részére>>

Cím: 1223 Bp. XXII. Bíbic u., "kivett beépítetlen terület"

Helyrajzi szám: 229204/1

Ajánlati biztosíték összege: 5.000.000,- Ft 

Kikiáltási ára: 37.538.000,- Ft

Árverési időpont: 2020. július 7. 9.00 óra.

Az ingatlan megtekintési időpontja: igény szerint, előzetesen egyeztetett időpontban.

Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda