Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata árverésen értékesítésre kínálja a Sík utca 16/B. házszámú, 231258/5 helyrajzi számú építési telket


Az árverési dokumentáció ára 10.000 Ft + Áfa, azaz 12.700 Ft, melyet átutalással kell teljesíteni a Kiíró 11784009-15522001-11360009 számlája javára. Az utalás megjegyzés rovatába az ingatlan címét és az "árverési dokumentáció ára" szöveget kérjük feltüntetni. Az árverési dokumentáció díja megfizetésének banki igazolását elektronikus úton kell megküldeni Kiírónak a parkanyif@bp22.hu postafiókra. Az igazolás elküldését követő 2 munkanapon belül Kiíró elektronikus levélben megküldi az árverési dokumentációt Ajánlattevőnek, arra az email címre, amelyről a díjfizetés igazolása történt.

e-mail: foepiteszet@bp22.hu, tel: 30-266-6816, 229-2611/140

A Budapest XXII. kerületi 231258/5 hrsz-ú, 1001 m2 alapterületű, természetben a Sík u. 16/B. házszám alatt elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint „kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni arányban Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata tulajdonát képezi.

Az ingatlan Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018.(V.03.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: KÉSZ) előírásai szerint Lke-2/NT/1 – laza kertvárosias, jellemzően szabadon álló lakóterületek Nagytétény területén – helyi építési övezetbe tartozik. A maximális beépíthetőség 20%-, a zöldfelület legkisebb mértéke 60%-, a maximális homlokzat- és épületmagasság 6 m lehet.

Az értékesítendő ingatlan a 231258/3 hrsz-ú magánútra nyílik, melynek 6/8 tulajdoni hányada önkormányzati tulajdonban áll. A 231258/3 hrsz-ú magánút önkormányzati-, 3/8 tulajdoni hányadának értékesítését a 231258/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésével együtt kívánja Kiíró végrehajtani, ebből következően a telekingatlannal együtt a magánút 3/8 tulajdoni hányada is az árverés tárgyát képezi. A telek részben fűvel, bokrokkal és fákkal fedett. A Sík utcában az összes közmű megtalálható, a magánút alatt közművek nem állnak rendelkezésre, a telken közműkiállások nem létesültek.

Az árverésen az személy/cég vehet részt, akinek az ajánlati biztosítéka az árverést megelőző nap 16.00 óráig az Önkormányzat számlájára beérkezett és ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát-, illetve az árverési dokumentációban meghatározott további dokumentumokat benyújtotta.

Letölthető szándéknyilatkozat természetes személyek részére>>
Letölthető szándéknyilatkozat jogi személyek részére>>

Cím: 1224 Bp. XXII. Sík utca 16/B., "kivett beépítetlen terület"

Helyrajzi szám: 231258/5 és a 231258/3 hrsz-ú „magánút” 3/8 tulajdoni hányada

Ajánlati biztosíték összege: 3.000.000,- Ft 

Kikiáltási ára: 26.500.000,- Ft + 3.500.000,- Ft

Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén kerül kitűzésre

Az ingatlan megtekintési időpontja: igény szerint, előzetesen egyeztetett időpontban.

Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda