Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata árverésen értékesítésre kínálja a Szikla utca 7. szám alatti telek 42/126 tulajdoni hányadát


Az árverési dokumentáció ára 10.000 Ft + Áfa, azaz 12.700 Ft, melyet átutalással kell teljesíteni a Kiíró 11784009-15522001-11360009 számlája javára. Az utalás megjegyzés rovatába az ingatlan címét és az "árverési dokumentáció ára" szöveget kérjük feltüntetni. Az árverési dokumentáció díja megfizetésének banki igazolását elektronikus úton kell megküldeni Kiírónak a parkanyif@bp22.hu postafiókra. Az igazolás elküldését követő 2 munkanapon belül Kiíró elektronikus levélben megküldi az árverési dokumentációt Ajánlattevőnek, arra az email címre, amelyről a díjfizetés igazolása történt.

e-mail: foepiteszet@bp22.hu, tel: 20-237-0652, 229-2611/140

Budapest XXII. kerület Szikla u. 7. („felülvizsgálat alatt”) házszám alatt található, a 223508 helyrajzi számú, 341 m2 alapterületű, az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint „kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 42/126 tulajdoni hányada Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata tulajdonát képezi. Az osztatlan közös tulajdon használat szerinti megosztásáról nincs írásos megegyezés, a tulajdonostársak nem fellelhetőek.

Az ingatlan Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: KÉSZ) előírásai szerint Lke-1/BF/2 jelű – kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület Budafok területén – helyi építési övezetbe tartozik. Ebben az övezetben a legkisebb kialakítható telekméret 400 m2-, a legnagyobb – terepszint feletti – beépíthetőség 35%-, megengedett legnagyobb homlokzat- és építménymagasság 6 m-, legkisebb zöldfelület 45% lehet. A szomszédos utcákban az összes közmű megtalálható.

Az ingatlan az egymással párhuzamos Olajhegy utca és Szikla utca között terül el, mindkét utcáról megközelíthető. Szabályos téglalap alakú, enyhén lejtős terepű, ÉK-DNy-i tájolású, körbekerített, felépítmény nélküli ingatlan.

Az önkormányzati tulajdonrészt 2008. év óta bérli a szomszédos-, 223509 hrsz.-ú ingatlan résztulajdonosa. A szerződés határozatlan idejű, 30 napos felmondási idővel.

Az árverésen az személy/cég vehet részt, akinek az ajánlati biztosítéka az árverést megelőző nap 16.00 óráig az Önkormányzat számlájára beérkezett és ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát-, illetve az árverési dokumentációban meghatározott további dokumentumokat benyújtotta.

Letölthető szándéknyilatkozat természetes személyek részére>>
Letölthető szándéknyilatkozat jogi személyek részére>>

Cím: 1221 Bp. XXII. Szikla utca 7., "kivett beépítetlen terület"

Helyrajzi szám: 223508

Ajánlati biztosíték összege: 500.000,- Ft 

Kikiáltási ára: 3.200.000,- Ft

Árverési időpont: 2020. október 27. 9.00 óra

Az ingatlan megtekintési időpontja: igény szerint, előzetesen egyeztetett időpontban.

Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda