Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata árverésen értékesítésre kínálja az Angeli út 100/A. házszámú telek 2/8 tulajdoni hányadát


Az árverési dokumentáció ára 10.000 Ft + Áfa, azaz 12.700 Ft, melyet átutalással kell teljesíteni a Kiíró 11784009-15522001-11360009 számlája javára. Az utalás megjegyzés rovatába az ingatlan címét és az "árverési dokumentáció ára" szöveget kérjük feltüntetni. Az árverési dokumentáció díja megfizetésének banki igazolását elektronikus úton kell megküldeni Kiírónak a parkanyif@bp22.hu postafiókra. Az igazolás elküldését követő 2 munkanapon belül Kiíró elektronikus levélben megküldi az árverési dokumentációt Ajánlattevőnek, arra az email címre, amelyről a díjfizetés igazolása történt.

e-mail: foepiteszet@bp22.hu, tel: 20-237-0652, 229-2611/140

Budapest XXII. kerület Angeli út 100/A. („felülvizsgálat alatt”) házszám alatt található, a 236193 helyrajzi számú, 2950 m2 alapterületű, az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint kivett hétvégi ház (26 m2), szőlő (2924 m2) művelési ágú, 22 korona 37 fillér kataszteri tiszta jövedelmű ingatlan 2/8 tulajdoni hányada Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata tulajdonát képezi. Az osztatlan közös tulajdon használat szerinti megosztásáról nincs írásos megegyezés, a korábban kialakult használat alapján a telek „hátsó” része az önkormányzati tulajdon.

Az ingatlan Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: KÉSZ) előírásai szerint Mk/1 (kertes mezőgazdasági terület) helyi építési övezetben fekszik, ahol a legnagyobb – földfelszín feletti – beépítettség 3% mértékű-, a maximális építési magasság 4,5 méter-, a legkisebb zöldfelületi mérték 80% lehet.

Az önkormányzati ingatlanrész megközelítése eléggé körülményes, a Diósdi utcáról nyíló mellékutcáról lehetséges, ami valójában egy magánterületen lévő, több szomszédos telektulajdonos által is használt bejárat.

A közel szabályos téglalap alakú, hosszúkás, sík terepű, DNy-ÉK-i tájolású ingatlan – fentiek szerint – MK/1 jelű mezőgazdasági övezetbe tartozik, művelés alóli kivonása nem történt meg.

Az Angeli utcában az összes közmű megtalálható, az önkormányzati ingatlanrész növényzettel fedett, elhanyagolt, bozótos.

Az árverésen az személy/cég vehet részt, akinek az ajánlati biztosítéka az árverést megelőző nap 16.00 óráig az Önkormányzat számlájára beérkezett és ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát-, illetve az árverési dokumentációban meghatározott további dokumentumokat benyújtotta.

Letölthető szándéknyilatkozat természetes személyek részére>>
Letölthető szándéknyilatkozat jogi személyek részére>>

Cím: 1224 Bp. XXII. Angeli út 100/A., "kivett hétvégi ház (26 m2), szőlő (2924 m2)"

Helyrajzi szám: 236193

Ajánlati biztosíték összege: 500.000,- Ft 

Kikiáltási ára: 4.400.000,- Ft

Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén kerül kitűzésre.

Az ingatlan megtekintési időpontja: igény szerint, előzetesen egyeztetett időpontban.

Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda