Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata árverésen értékesítésre kínálja az Érdi u. 14/A. szám alatti, 232827/1 helyrajzi számú földrészletet


Az árverési dokumentáció ára 10.000 Ft + Áfa, azaz 12.700 Ft, melyet átutalással kell teljesíteni a Kiíró 11784009-15522001-11360009 számlája javára. Az utalás megjegyzés rovatába az ingatlan címét és az ajánlati biztosíték szöveget kérjük feltüntetni. Az árverési dokumentáció díja megfizetésének banki igazolását elektronikus úton kell megküldeni Kiírónak a parkanyif@bp22.hu postafiókra. Az igazolás elküldését követő 2 munkanapon belül Kiíró elektronikus levélben megküldi az árverési dokumentációt Ajánlattevőnek, arra az email címre, amelyről a díjfizetés igazolása történt.

e-mail: foepiteszet@bp22.hu, tel: 229-2611/140

A Budapest XXII. kerületi 232827/1 hrsz.-ú, 1256 malapterületű, az  ingatlan-nyilvántartási adatok szerint „kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni arányban Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat tulajdonát képezi.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 10/2018. Ör. sz. rendelete (a továbbiakban KÉSZ) előírásai szerint az ingatlan Lke-1/NT/1 (intenzív kertvárosias lakóterületek
Nagytétény területén) helyi építési övezetbe tartozik. Az előírt legkisebb telekméret 600 m2, a legnagyobb terepszint feletti beépíthetőség 35%-os, az épületmagasság legfeljebb 6 méter, a legkisebb zöldfelület előírt mértéke 45%.

Az ingatlan változtatási korlátozással érintett területen-, valószínűsíthetően szennyezéssel érintett ingatlanok környezetében fekszik.

A tárgyi- és a 232827/2 helyrajzi számú földrészletek egyben vannak körülkerítve, egy közös kapubejáró van, ami a 232827/2 helyrajzi számú ingatlanról nyílik. Ezen a – szintén értékesítendő – ingatlanon egy ~90 m2 területű, használaton kívüli, üres épület áll. Az épület vízbekötéssel rendelkezik a 232827/1 helyrajzi számú telekről, azonban a korábban végrehajtott telekmegosztás miatt új vízbekötést szükséges kiépíteni. A csatornabekötés a felépítményhez készült, vagyis a 232827/2 helyrajzi számú ingatlan területére esik. Az ingatlan előtt, az utcában minden közmű (víz, csatorna, villany, gáz) megtalálható.

Az árverésen az személy/cég vehet részt, akinek az ajánlati biztosítéka az árverést megelőző nap 16.00 óráig az Önkormányzat számlájára beérkezett és ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát-, illetve az árverési dokumentációban meghatározott további dokumentumokat benyújtotta.

Letölthető szándéknyilatkozat természetes személyek részére>>
Letölthető szándéknyilatkozat jogi személyek részére>>

Cím: 1225 Bp. XXII. Érdi u. 14/A., "kivett beépítetlen terület"

Helyrajzi szám: 232827/1

Ajánlati biztosíték összege: 4.000.000,- Ft 

Kikiáltási ára: 38.700.000,- Ft

Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén kerül kitűzésre.

Az ingatlan megtekintési időpontja: igény szerint, előzetesen egyeztetett időpontban.

Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda