Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata árverésen értékesítésre kínálja az Érdi u. 14/B. szám alatti, 232827/2 helyrajzi számú földrészletet


Árverési dokumentáció ára 10.000.- Ft + Áfa, azaz 12.700.- Ft, mely készpénzben fizethető ki a Polgármesteri Hivatal pénztárában hétfőn 13.30-17.30 óra, szerdán 8.00-12.00 óra és 14.00-16.00 óra között, átvehető ügyfélfogadási időben Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és Műszaki Irodájában (1221 Bp., Városház tér 11. földszint 6. szobában)

hétfőn 13.30-18.00 óra,

szerdán 8.00-12.00 óra és 14.00-18.00 óra,

pénteken 8.00-12.00 óra között,

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatalban (1221 Bp., Városház tér 11.), a földszint 6. szobában, Párkányi Ferenc ügyintézőnél, vagy dr. Barnáné Károsi Klára irodavezető-helyettesnél.
e-mail: epitesihatosag@bp22.hu, tel: 229-2611/140, 20-22-444-97

A Budapest XXII. kerületi 232827/2 hrsz.-ú, 901 malapterületű, az  ingatlan-nyilvántartási adatok szerint „kivett intézményi épület" megnevezésű ingatlan (melynek „kivett lakóház, udvar” művelési ágra való módosítása folyamatban van, a tulajdoni lapon széljegyen szerepel) 1/1 tulajdoni arányban Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat tulajdonát képezi.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 10/2018. Ör. sz. rendelete (a továbbiakban KÉSZ) előírásai szerint az ingatlan Lke-1/NT/1 (intenzív kertvárosias lakóterületek
Nagytétény területén) helyi építési övezetbe tartozik. Az előírt legkisebb telekméret 600 m2, a legnagyobb terepszint feletti beépíthetőség 35%-os, az épületmagasság legfeljebb 6 méter, a legkisebb zöldfelület előírt mértéke 45%.

Az ingatlan változtatási korlátozással érintett területen-, valószínűsíthetően szennyezéssel érintett ingatlanok környezetében fekszik.

A tárgyi- és a 232827/1 helyrajzi számú földrészletek egyben vannak körülkerítve, egy közös kapubejáró van, ami a 232827/2 helyrajzi számú ingatlanról nyílik. Ezen az ingatlanon egy ~90 m2 területű, használaton kívüli, üres épület áll. Az épület vízbekötéssel rendelkezik a 232827/1 helyrajzi számú telekről, azonban a korábban végrehajtott telekmegosztás miatt új vízbekötést szükséges kiépíteni. A csatornabekötés a felépítményhez készült, vagyis a tárgyi ingatlan területére esik. Az ingatlan előtt, az utcában minden közmű (víz, csatorna, villany, gáz) megtalálható.

Az árverésen az személy/cég vehet részt, akinek az ajánlati biztosítéka az árverést megelőző nap 16.00 óráig az Önkormányzat számlájára beérkezett és ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát-, illetve az árverési dokumentációban meghatározott további dokumentumokat benyújtotta.

Letölthető szándéknyilatkozat természetes személyek részére>>
Letölthető szándéknyilatkozat jogi személyek részére>>

Cím: 1225 Bp. XXII. Érdi u. 14/B., "kivett intézményi épület"

Helyrajzi szám: 232827/2

Ajánlati biztosíték összege: 3.000.000,- Ft 

Kikiáltási ára: 27.930.000,- Ft

Árverési időpont: 2020. február 25. kedd, 9.00 óra

Az ingatlan megtekintési időpontja: igény szerint, előzetesen egyeztetett időpontban.

Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda