Budapest XXII. ker. hrsz.: 229204/24 1070 m2 alapterületű, a Bíbic közből nyíló, és a Bíbic utcával párhuzamos új utcában (Makó László utca) lévő 'kivett beépítetlen terület' megnevezésű sarokingatlan


Az árverési dokumentáció ára 10.000 Ft + Áfa, azaz 12.700 Ft, melyet átutalással kell teljesíteni az Önkormányzat 11784009-15522001-11360009 számlája javára. Az utalás megjegyzés rovatába az ingatlan címét és az "árverési dokumentáció ára" szöveget kérjük feltüntetni. Az árverési dokumentáció díja megfizetésének banki igazolását elektronikus úton kell megküldeni a Kozma Ügyvédi Irodának, az ingatlan@kozmaugyvediiroda.hu e-mail címre. Az igazolás elküldését követő 2 munkanapon belül a Kozma Ügyvédi Iroda elektronikus levélben megküldi az árverési dokumentációt Ajánlattevőnek, arra az email címre, amelyről a díjfizetés igazolása történt.

Telefonon érdeklődni az árverés lebonyolításának technikai kérdéseivel és a megtekintési időponttal kapcsolatban kedd, szerda és csütörtöki napokon 09-14 óra között, a 06-23-414-627-es telefonszámon lehet az Ügyvédi Irodánál.

A Budapest XXII. kerületi 229204/24 hrsz.-ú, 1070 m2 alapterületű, a Bíbic közből nyíló és a Bíbic utcával párhuzamos új utcában (Makó László utca) lévő „kivett beépítetlen terület" megnevezésű sarok ingatlan 1/1 tulajdoni arányban Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata tulajdonát képezi.

Az ingatlan Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018.(V.03.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: KÉSZ) előírásai szerint Lke-2/BT/8 jelű (kertvárosias, laza beépítésű lakóterületek Budatétény területén) helyi építési övezetbe tartozik. A maximális beépíthetőség 20%, a zöldfelület legkisebb mértéke 65%-, a maximális homlokzat- és épületmagasság 6 m lehet.

Az ingatlanok közcélú elektromos hálózatát a leendő tulajdonosoknak kell saját költségükön kiépíttetni. A közvilágítás kiépítése önkormányzati beruházásban várhatóan 2022. közepe felé várható.

A telkeket határoló Bíbic közben, és a Makó László utcában (229204/23) és a (229204/16) hrsz.-ú és a (229204/9) hrsz.-ú közterületeken kiépítésre kerültek a szennyvízcsatorna és az ivóvíz gerincvezetékek. A szennyvíz csatorna házi bekötések az ingatlanokhoz kiépültek, így minden ingatlanon ott a csonk telekhatáron belül. A víznyomó gerincre rákötni, a vízbekötéseket és a vízórákat a leendő ingatlan tulajdonosoknak kell saját költségükön megcsináltatni. Gáz közmű a határoló utcákban nincs.
A telek alatt pincerendszer nem található.

Az árverésen az a személy/cég vehet részt, akinek az ajánlati biztosítéka az árverést megelőző nap 12.00 óráig az Önkormányzat számlájára beérkezett és ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát-, illetve az árverési dokumentációban meghatározott további dokumentumokat benyújtotta.

Letölthető szándéknyilatkozat természetes személyek részére>>
Letölthető szándéknyilatkozat jogi személyek részére>>

Cím: 1223 Bp. XXII. Bíbic köz- Makó László utca, 1070 m2 „kivett beépítetlen terület", saroktelek.

Helyrajzi szám: 229204/24.

Ajánlati biztosíték összege: 3.800.000 Ft.

Kikiáltási ára: bruttó 37.500.000 Ft.

Árverés időpontja: 2021. október 21. csütörtök, 09:00 óra.

Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda.