Török utca 14. házszámú, 230152/5 helyrajzi számú építési telek


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata árverésen értékesítésre kínálja a Török utca 14. házszámú, 230152/5 helyrajzi számú építési telket

 

Az árverési dokumentáció ára 10.000 Ft + Áfa, azaz 12.700 Ft, melyet átutalással kell teljesíteni a Kiíró 11784009-15522001-11360009 számlája javára. Az utalás megjegyzés rovatába az ingatlan címét és az "árverési dokumentáció ára" szöveget kérjük feltüntetni. Az árverési dokumentáció díja megfizetésének banki igazolását elektronikus úton kell megküldeni Kiírónak a parkanyif@bp22.hu postafiókra. Az igazolás elküldését követő 2 munkanapon belül Kiíró elektronikus levélben megküldi az árverési dokumentációt Ajánlattevőnek, arra az email címre, amelyről a díjfizetés igazolása történt.

e-mail: vagyoniroda@bp22.hu, tel: 20-237-0652, 229-2611/140

A Budapest XXII. kerületi 230152/5 hrsz.-ú, 1317 m2 alapterületű, természetben a Török u. 14. házszám alatt elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint „kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni arányban Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata tulajdonát képezi.

Az ingatlan Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018.(V.03.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: KÉSZ) előírásai szerint Lke-2/NT/3 –kertvárosias, laza beépítésű álló lakóterületek Nagytétény területén – helyi építési övezetbe tartozik. A maximális beépíthetőség 20%-, a zöldfelület legkisebb mértéke 60%-, a maximális homlokzat- és épületmagasság 6 m lehet.

A telek trapéz alakú, a megközelítését szolgáló a Török utcáról nyíló, mintegy 50 m hosszúságú közterület terepszintjénél 2-3 méterrel magasabban van. A telken sűrű növényzet, bokrok, fák találhatók, közepe füves. Az ingatlan területének fele alatt a Bartók Béla útról nyíló pincerendszer van.  Az ingatlant terheli a 230153/1 hrsz.-ú ingatlan javára, valamint a 230153/2 hrsz.-ú ingatlan javára bejegyzett átjárási szolgalmi jog.  Terheli továbbá ezen két ingatlant illető egyéb (víz, gáz, telefon, kábel tv) szolgalmi jog. Víz, villany, gáz közművek a Török utcában, csatorna a Bartók Béla úton illetve a Dózsa György utcában kiépített, a telken közműkiállások nem létesültek.

Az árverésen az személy/cég vehet részt, akinek az ajánlati biztosítéka az árverést megelőző nap 16.00 óráig az Önkormányzat számlájára beérkezett és ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát-, illetve az árverési dokumentációban meghatározott további dokumentumokat benyújtotta.

Letölthető szándéknyilatkozat természetes személyek részére>>
Letölthető szándéknyilatkozat jogi személyek részére>>

Cím: 1224 Bp. XXII. Török utca  14., "kivett beépítetlen terület"

Helyrajzi szám: 230152/5

Ajánlati biztosíték összege: 2.000.000,- Ft 

Kikiáltási ára: 20.545.000,- Ft

Árverési időpont: 2021. január 26. 9.30 óra

Az ingatlan megtekintési időpontja: igény szerint, előzetesen egyeztetett időpontban.

Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda