Ugrás a tartalomra

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS MUNKAKÖR


A XXII. kerületi Egyesített Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS MUNKAKÖR

betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű – 2024. augusztus 31-ig tartó - közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

Munkavégzés helye: XXII. kerületi Egyesített Óvoda (1225 Budapest, Nagytétényi út 291.)

Ellátandó feladatok:

 • Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése,
 • A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segítse az óvodapedagógusok munkáját.

Pályázati feltételek:

 • középiskola/gimnázium érettségi,
 • OKJ pedagógiai asszisztens végzettség,
 • Felhasználó szintű Windows és internetes alkalmazás.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • OKJ gyógypedagógiai asszisztens végzettség.

Elvárt kompetenciák:

 • nagyfokú gyermekszeretet,
 • együttműködő kapcsolattartás a kollégákkal,
 • lelkiismeretesség, empátia, tolerancia,
 • pontosság, megbízhatóság, türelem, segítőkészség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • részletes, szakmai önéletrajzot az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatát.

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 97. § (20) bekezdése alapján, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
 • A pedagógiai asszisztens munkakörben foglalkoztatott dolgozó a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 226/2022. (XII.08.) határozata alapján a 257/2000. (XII.26) Korm. rendelet 2016.12.31.-én hatályos 5. sz. mellékletében meghatározott önkormányzati keresetkiegészítésre jogosult.
 • Az Egyesített Óvoda valamennyi sajátos nevelési igényű gyermeket ellátó csoportban dolgozó pedagógiai asszisztense Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 226/2022. (XII.08.) határozata alapján gyógypedagógiai fejlesztési illetmény-kiegészítésre jogosult egy éven keresztül.

 

 

 • A pedagógiai asszisztens munkakörben foglalkoztatott dolgozó a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 226/2022. (XII.08.) határozata alapján havi bruttó 20.000 Ft/hó illetménykiegészítésre jogosult.
 • Cafetéria juttatás bruttó 200.000.-Ft/év.

 

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

 

A pályázat elbírálásának módja és határideje: 2023. július 21., az elbírálást munkáltatói jogkör gyakorlója végzi. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

 

Az állás betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: a munkakör 2023. augusztus 28-tól tölthető be.

 

A pályázatokat 2023. július 10 -ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „pedagógiai asszisztens” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: pajtas.erzsi@ovoda22.hu  Pajtás Zoltánné vezető-helyettes részére.