A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Budafok-Tétény csoportja programja: Három-dimenziós gazdaság. (Keresztény elvek a gazdaságban)

Időpont: 2019-11-12 18:00
Helyszín: A Budafoki Református templom gyülekezeti terme, 1221 Budapest, Demjén István utca 2.
További információ:

Dr. Baritz Sarolta Laura OP, domonkos rendi szerzetes nővér, aki egy alternatív gazdasági
paradigma elterjesztésén dolgozik. A nővér közgazdász, doktori fokozatot szerzett
közgazdaságtanból a Budapesti Corvinus Egyetemen 2014-ben, s az ebből írt könyvének
címe: Háromdimenziós gazdaság. Lehet gazdálkodni erényetikai paradigmában. (Kairosz,
2016)
Emellett hittanári és etikai végzettsége is van.
A hirdetett gazdasági paradigma tulajdonképpen az eredeti, tradicionális gazdasági
rendszer, amely alapján alkottak az ókori és középkori, kora újkori Európa jelentős
gondolkodói, és hatása ma is felfedezhető a civil gazdasági szférában.
A jelenkori gazdasági rendszer a haszonelvűségen alapszik, etikai háttere az „utilitarizmus”,
melyben a legfőbb gazdasági cél a profit maximalizálása. Ehhez képest az alternatíva,
amelyet a nővér bemutat, az un. „Erényetikai” vagy „Emberközpontú” gazdasági paradigma,
amelynek elvi alapját a tradicionális gazdasági gondolkodás és az Egyház Társadalmi
Tanítása adja meg.
Ebben a gondolkodási rendszerben a gazdaság legfőbb célja a közjó megvalósítása,
amelyhez a profit eszközként szolgál. Az ember a gazdaság alapja és célja, s nem csupán
munkaerő, vagy fogyasztó, mint a mai rendszerben, s a gazdaság az ember boldogságát,
kiteljesedését szolgálja.
Az előadás összehasonlítja a két gazdasági paradigmát, bemutatja az erényetikai gazdaság
ismérveit, s gyakorlati példákat hoz a megvalósulására.
 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a Budafoki Református Egyházközség és a
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Budafok-Tétény csoportja.
 
Szervező: Fórizs István és Ambrus Károly (tel: 30/919-0439)
 
A rendezvényen ingyenes a részvétel, viszont regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a
résztvevők nevének elküldésével a reformatus@bfok.t-online.hu címen lehet!