Baross Gábor Telepi Polgári Kör évi rendes közgyűlése

Időpont: 2019-04-03 18:00
Helyszín: Pelikán Imre Közösségi Ház 1224. Bp. XVI. utca 22.
További információ:

Napirend:

 

1.) 2018. évi  beszámoló

2.) Számvizsgáló Bizottság beszámolója

3.) 2018. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása

4.) 2018. évi költségvetés tervezetének elfogadása

5.) Egyebek

 

A hatályos alapszabály alapján a közgyűlést legalább 15 nappal az ülés előtt össze kell hívni. Az alapszabály  szerint a közgyűlés határozatképes, ha a szavazattal bíró tagok 50 %-a + egy fő jelen van.

A  szabályszerűen összehívott közgyűlés határozatképtelensége esetén ismételt közgyűlést hívok össze, melynek időpontja 2019. április 4. 18 óra.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokban a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

A tagság megjelenésére feltétlenül számítunk.

Budapest, 2019. március 13.

 

Üdvözlettel:

 

 

Bodnárné Fehér Erzsébet

elnök