Lakossági fórum

Időpont: 2019-10-09 11:00
Helyszín: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme, 1221 Budapest Városház tér 11.
További információ:

Az egyeztetés témája: a Terv utca – Halk utca – Park utca – Rákóczi út – Gyula Vezér út által határolt területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet módosítása.

Az önkormányzat elkészíttette a területre vonatkozó kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításának tervezetét. Célja a szabályzat pontosítása annak érdekében, hogy a tömbben, a 228905/1 hrsz-ú telekre tervezett bölcsőde területére a KÉSZ-ben rögzített beépítési paraméterek kismértékű módosításával a vonatkozó létesítési előírásoknak és az optimális használat követelményeinek mindenben megfelelő intézmény tudjon létesülni.

Az ehhez kapcsolódó véleményeket és javaslatokat 2019. október 18-ig várják postai úton vagy elektronikusan, valamint 2019. október 9-én, 11:00 órától lakossági fórumot tartanak a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében. A részvételi szándékot a devaiz@bp22.hu e-mail címen szükséges előzetesen jelezni. Az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni.

További információ itt olvasható.