Nagytétényi Polgári Kör évi rendes és tisztújító közgyűlése

Időpont: 2018-02-10 09:00
Helyszín: Szelmann Ház (1225 Budapest, Nagytétényi út 306.)
További információ:

Meghívó

A Nagytétényi Polgári Kör (1225 Budapest. Nagytétényi út 312.) elnöksége értesíti tagjait, hogy

2018. február 10-én, szombaton 9:00 órakor

tartja évi rendes közgyűlését, ami egyben tisztújító közgyűlés is

 

Helye: Szelmann Ház (1225 Budapest, Nagytétényi út 306.)

 

Napirend:

1.) 2017 évi elnöki beszámoló

2.) Számvizsgáló Bizottság beszámolója

3.) 2017. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása

4.) 2018. évi költségvetés tervezetének elfogadása

5.) Etikai Bizottság beszámolója

6.) Az elnökség és a Választmány megválasztása

7.) Egyebek

A hatályos alapszabály X. 4. pontja értelmében a közgyűlés nyilvános.

A közgyűlés határozatképtelensége esetére ismételt közgyűlést hívok össze, melynek időpontja  

    2018. február 16. 18 óra

A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

A tagok és az egyesület szervei jelen meghívó közzétételétől számított  3 napon belül  az  elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. Téjékoztatom, hogy a Meghívót a Szelmann házban 2018. január 19-én tesszük közzé, így a javaslatokat és kérelmeket 2018. január 22-ig adhatják le, az Elnökség részére az egyesület székhelyén.  A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül, január 24-ig dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat igazolható módon közli a tagokkal, azaz a Szelmann-házban 2018. január 25-ig közzéteszi.

A tagság megjelenésére számítunk. Amennyiben az első közgyűlésen nem tudnának megjelenni a megismételt közgyűlés tekintetében feltétlenül számítunk megjelenésükre.

Budapest, 2018. január 15.

Üdvözlettel:

László Istvánné

elnök