- HVB

Bu­da­pest XXII. kerületi Helyi Választási Bizottság (HVB)

 

székhe­lye:            1221 Bu­da­pest, Városház tér 11.

elekt­ro­ni­kus le­ve­lezési címe:  valasztas@bp22.hu

fax száma:           06-1/229-2611/260

elnöke:                Tiszavölgyiné dr. Somosy Edina

elnök-helyettese: Horváthné Fükő Zsuzsánna Katalin

tagja:                   Tamaskáné Fekete Erika

póttagjai:             Arató László Géza

Fűzi István László

Szojka Andrea

 


BUDAPEST XXII. KERÜLETI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG DOKUMETUMAI:

- HVB alakuló ülés jegyzőkönyve

HVB határozatok