Ugrás a tartalomra

2019 - Európai parlamenti választások

 

 

Európai Parlamenti képviselők választása

2019.

 

 

Az Európai Parlament tagjainak magyarországi választására 2019. május 26. napján kerül sor.

A választáson az Európai Parlamentben Magyarország számára fenntartott 21 képviselői helyre szavazunk.

 

Aktuális határidők – fontos tudnivalók:

 

1. Választási értesítő

A névjegyzékbe vételről a Nemzeti Választási Iroda vagy a helyi választási iroda választási értesítő megküldésével értesíti a választópolgárokat.

Aki nem kapta meg az értesítőjét, haladéktalanul keresse fel a helyi választási irodát annak érdekében, hogy megtudja, szerepel-e a választók névjegyzékében. Ehhez hozza magával személyazonosságot igazoló hatósági igazolványát, vagyis magyar hatóság által kiállított, érvényes személyazonosító igazolványt, útlevelet, vezetői engedélyt, továbbá akinek magyarországi lakcíme van, lakcím-kártyáját is.

Kérjük, ügyintézés előtt minden esetben ellenőrizze okmányai érvényességét!

Lejárt, elveszett személyi okmányait pótolhatja a Kossuth Lajos utca 25-29. szám alatt található Kormányablakban. (Promontor Udvar a Városház térnél)

 

2. Átjelentkezési kérelem és visszavonása

Aki a szavazás napján nem tud a lakcíme szerinti szavazókörben megjelenni, de mindenképpen szeretne szavazni, átjelentkezési kérelmet nyújthat be 2019. május 22-én 16,00 óráig.

Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre, budapesti kerületbe lehet.

Az átjelentkező választópolgár

  • legkésőbb május 22-én (szerda) 16.00 óráig módosíthatja vagy – levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja,
  • legkésőbb május 24-én (péntek) 16.00 óráig – személyes vagy ügyfélkapus benyújtás esetén – visszavonhatja

átjelentkezési kérelmét.

 

3. Mozgóurna iránti kérelem

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet.

Fontos változás a korábbi évekhez képest a mozgóurna-kérelmekkel kapcsolatban, hogy a benyújtás különböző módjaihoz más-más határidők tartoznak.

Amennyiben Ön mozgóurna iránti kérelmet kíván benyújtani, kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót.

A mozgóurna iránti kérelmet a Helyi Választási Irodához

levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb május 22-én (szerda) 16.00 óráig,

  • személyesen vagy ügyfélkapun keresztül legkésőbb május 24-én (péntek) 16.00 óráig vagy
  • május 24-én (péntek) 16.00 órát követően ügyfélkapun keresztül legkésőbb 2019. május 26-án (vasárnap) 12.00 óráig

kell benyújtani.

A mozgóurna iránti kérelmet az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével május 26-án (vasárnap), legkésőbb 12.00 óráig kell benyújtani.

 

Valamennyi kérelemhez a nyomtatványok a http://www.valasztas.hu/ep2019 oldalon online kitölthetők, továbbá a papíralapú postai vagy személyes benyújtáshoz letölthetők.

A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük az Ön adataival, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

 


 

Kifogás benyújtása:

Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán – a szavazatszámláló bizottságokon kívül – kizárólag a területi választási bizottság és a Nemzeti Választási Bizottság működik.

A területi választási bizottság dönt  

a) a szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról,

b) minden olyan kifogásról, amely kizárólag a területi választási bizottság illetékességi területét érinti.

A Nemzeti Választási Bizottság dönt

a) minden olyan kifogásról, amely nem tartozik a területi választási bizottság illetékességébe,

b) a területi választási bizottság döntése elleni fellebbezésről.

 

Amennyiben tehát választási jogszabálysértés esetén kifogással kíván élni a választópolgár, azt a Fővárosi Választási Bizottsághoz kell benyújtania (személyesen, levélben, telefaxon, vagy elektronikus levélben), melyet az alábbi elérhetőségeken tud megtenni:

Fővárosi Választási Bizottság

1052 Budapest, Városház u. 9-11.

(Telefon: 327-1644, Fax: 327-1855, E-mail cím: fvb@budapest.hu)

 


 

A választópolgárok kérelmeivel kapcsolatos ügyintézés a helyi választási irodában lehetséges.

A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

Cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.

Telefonszám: 06-1/229-2611/188-as mellék

E-mail cím: valasztas@bp22.hu

Faxszám: 06-1/229-2611/260

 

Választási in­formációs szolgálat:

- telefonos megkeresés esetén: Kisfaludi Emese és Szatmáriné Kapás Marian (229-2611/188-as mellék)

- személyes megkeresés esetén: Kocsis Nóra (Városház tér 11., 1. emelet 45. szoba)

- e-mail cím: valasztas@bp22.hu

 


 

Szavazóhelyiségek listája

Szavazókörök utcajegyzéke

Választókerületi térkép

 

 


 

Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán – a szavazatszámláló bizottságokon kívül – kizárólag a területi választási bizottság és a Nemzeti Választási Bizottság működik.

A területi választási bizottság dönt  

a) a szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról,

b) minden olyan kifogásról, amely kizárólag a területi választási bizottság illetékességi területét érinti.

A Nemzeti Választási Bizottság dönt

a) minden olyan kifogásról, amely nem tartozik a területi választási bizottság illetékességébe,

b) a területi választási bizottság döntése elleni fellebbezésről.

 

Amennyiben tehát választási jogszabálysértés esetén kifogással kíván élni a választópolgár, azt a Fővárosi Választási Bizottsághoz kell benyújtania (személyesen, levélben, telefaxon, vagy elektronikus levélben), melyet az alábbi elérhetőségeken tud megtenni:

Fővárosi Választási Bizottság

1052 Budapest, Városház u. 9-11.

(Telefon: 327-1644, Fax: 327-1855, E-mail cím: fvb@budapest.hu)

 


 

Jelölő szervezetek a szavazatszámláló bizottságokba 2019. május 17-én 16,00 óráig delegálhatnak tagokat.

A delegáláshoz szükséges nyomtatványok letölthetők innen:

Bejelentés

Megbízás

Összeférhetetlenségi és elfogadó nyilatkozat, valamint Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez