Ugrás a tartalomra

2020 - Időközi önkormányzati képviselőválasztás

Időközi önkormányzati képviselőválasztás 2020.

 

A Budapest XXII. Kerületi Helyi Választási Bizottság 2020. január 19. (vasárnap) napjára kitűzte Budapest XXII. kerület 8. számú egyéni választókerületében az időközi önkormányzati képviselőválasztást.

A választáson egyéni önkormányzati képviselőt választanak a 8. számú egyéni választókerület választójoggal rendelkező lakosai. A választókerülethez a 30-as, a 33-as és a 35-ös számú szavazókör tartozik. 

Az időközi önkormányzati képviselő választáson választó és választható minden nagykorú magyar állampolgár, továbbá az Európai Unió más tagországának állampolgára, ha magyarországi lakcíme van.

Az időközi önkormányzati választáson a Helyi Választási Bizottság, a Fővárosi Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Bizottság, illetve a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságok működnek.

 

Hirdetmény:

Budapest XXII. kerület 8. számú egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számáról

 

A Helyi Választási Iroda vezetőjének határozata:

1/2019. (II.12.) - A képviselő-testület megválasztandó tagjainak létszáma

2/2019. (II.28.) - A szavazókörök felülvizsgálatáról

3/2019. (VI.17.) - A szavazókörök felülvizsgálatáról

 

Időközi önkormányzati választás 2020.

 

A Budapest XXII. Kerületi Helyi Választási Bizottság 2020. január 19. (vasárnap) napjára kitűzte Budapest XXII. kerület 8. számú egyéni választókerületében az időközi önkormányzati képviselőválasztást.

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

A választáson egyéni önkormányzati képviselőt választanak a 8. számú egyéni választókerület választójoggal rendelkező lakosai. A választókerülethez a 30-as, a 33-as és a 35-ös számú szavazókör tartozik.

A választáson a választópolgárok egy szavazólapot kapnak.

Az időközi önkormányzati képviselő választáson választó és választható minden nagykorú magyar állampolgár, továbbá az Európai Unió más tagországának állampolgára, ha magyarországi lakcíme van.

Az időközi önkormányzati választáson a Helyi Választási Bizottság, a Fővárosi Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Bizottság, illetve a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságok működnek.

 

AKTUÁLIS HATÁRIDŐK

1. Választási értesítő

Aki 2019. november 29-éig nem kapta meg a Nemzeti Választási Irodától a választási értesítőt, keresse fel a Helyi Választási Irodát az érvényes személyi okmányaival.

 

2. Átjelentkezés

Az időközi választáson átjelentkezésre nagyon szűk körben van lehetőség. Az a választópolgár tud átjelentkezni a fenti három szavazókör között, akinek mind az állandó lakcíme, mind a tartózkodási helye a 8. sz. egyéni választókerületben van. További feltétel, hogy a tartózkodási helye már 2019. október 9-én létezett, és a választás napján is érvényes lesz.

Az átjelentkezési kérelmeket 2020. január 15-ig lehet benyújtani.

 

3. Mozgóurna

mozgóurna iránti kérelem:

  • a valasztas.hu honlapon

- ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2020. január 15. (szerda) 16.00 óráig nyújtható be.

- ügyfélkapus azonosítással: 2020. január 19.  (vasárnap) 12.00 óráig nyújtható be.

  • személyesen 2020. január 17.  (péntek) 16.00 óráig nyújtható be.
  • postán vagy írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy) 2020. január 15. (szerda) 16.00 óráig kell megérkeznie.
  • írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés 2020. január 19. (vasárnap) 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
  • írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy) 2020. január 19. (vasárnap) 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

 

A kézbesítővel történő beküldés esetén a kérelmező a kitöltött nyomtatványt beküldi valakivel.

A meghatalmazott útján történő benyújtás esetén a kérelmező meghatalmaz valakit, hogy helyette kitöltse és aláírja a nyomtatványt. Ebben az esetben a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell.

 

A választással kapcsolatban további részletes tájékoztatásért látogassa meg a valasztas.hu weboldalt, vagy forduljon a Polgármesteri Hivatalban működő helyi választási irodához.

A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.

telefonszám: 06-1/229-2611/188-as mellék

e-mail cím: valasztas@bp22.hu

faxszám: 06-1/229-2611/260

vezetője: dr. Szántó János jegyző

 

A Helyi Választási Bizottság határozatai a http://budafokteteny.hu/ugyintezes/hvb-hatarozatok felületen érhetők el.
 

 


 

NYILVÁNTARTÁSBA VETT JELÖLTEK

a sorsolás sorrendjében

VIII. számú választókerület

Benyovszky Gábor

MAGYAR MUNKÁSPÁRT

Csiszár Zsuzsanna

FIDESZ-KDNP

Nádor Iván László

MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP- KÖZÖSSÉG DÉL-BUDÁÉRT

 

 


 

 

Dokumentumok:

A Budapest XXII. Kerületi 8. számú egyéni választókerület szavazatszámláló bizottságainak tagjai

Utcajegyzék 

Szavazókörönkénti utcajegyzék

Szavazóhelyiségek listája

Választókerületi térkép

Határozat a szavazókörök felülvizsgálatáról

 


-