Ugrás a tartalomra

2022 - Országgyűlési képviselők általános választása és országos népszavazás

Országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása és országos népszavazás

 

Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke 2022. április 3. (vasárnap) napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választását és az azzal egybekötött országos népszavazást.

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

 

Szavazásra jogosultak

Az országgyűlési képviselők általános választásán és az országos népszavazáson választójoggal rendelkezik minden nagykorú magyar állampolgár, azonban a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgárok választójogukat csak regisztrációt (Nemzeti Választási Irodához kell fordulni) követően gyakorolhatják.

Minden nagykorú magyar állampolgár, aki a lakcímnyilvántartásba bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkezik, automatikusan felkerül a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékére.

A bejelentett magyarországi lakóhellyel nem rendelkező nagykorú állampolgárok 2022. március 9-én 16.00 óráig kérhetik névjegyzékbe vételüket. (A regisztrációs kérelmet a Nemzeti Választási Irodához lehet benyújtani online a www.valasztas.hu weboldalon keresztül vagy pedig postai úton a Nemzeti Választási Iroda 1397 Budapest Pf. 547. címére)

 

Névjegyzék

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. január 26-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda szavazóköri névjegyzékbe vételéről 2022. február 11-ig postai úton értesíti.

Azt a  választópolgárt, aki 2022. január 26-át követően kerül a  település szavazóköri névjegyzékébe a  helyi választási iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a  szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről. Aki nem kapott értesítőt, a helyi választási irodánál érdeklődhet a névjegyzékről.

 

Átjelentkezés

Átjelentkezési kérelmet az nyújthat be, aki a szavazás napján Magyarországon, de a magyarországi lakóhelyétől eltérő helyen kíván szavazni.
Beérkezési határidő: 2022. március 25. (péntek) 16.00 óráig 

Az átjelentkezési kérelem 2022. március 25. (péntek) 16.00 óráig módosítható.

Átjelentkezési kérelem kitölthető online és benyújtható papír formában az alábbiak szerint:

https://www.valasztas.hu/atjelentkezesi-kerelem-benyujtasa

 

Külképviseleten történő szavazás

Külképviseleti névjegyzékbe való felvételi kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik.

Benyújtási határidő: 2022. március 25. (péntek) 16:00  

Külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár 2022. március 25. (péntek) 16:00-ig módosíthatja korábban beadott kérelmét. Külképviseleti névjegyzékből történő törlés  2022. március 30. (szerda) 16.00 óráig kérhető.

Külképviseleti kérelem kitölthető online és benyújtható papír formában az alábbiak szerint:

https://www.valasztas.hu/kulkepviseleti-nevjegyzekbe-veteli-iranti-kerelem-benyujtasanak-szabalyai


Települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok

A települési szintű lakcímmel rendelkező választópolgárok, vagyis akinek lakcíme a Budapest, XXII. kerület megnevezést tartalmazza, a kijelölt 10. szavazókörben (Szent István tér 1. (Nádasdy Általános Iskola)) szavazhatnak.

 

A választással kapcsolatban további részletes tájékoztatásért látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt, vagy forduljon a Polgármesteri Hivatalban működő helyi választási irodához.

 

A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.

telefonszám: 06-1/229-2611/188-as mellék

e-mail cím: valasztas@bp22.hu

A szavazatszámláló bizottságok választott és megbízott tagja