Ugrás a tartalomra

Adóügyi irodavezető


BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR:

Az Adóügyi Irodán irodavezető munkakör betöltése köztisztviselői jogviszonyban, határozatlan időtartamra, főosztályvezető-helyettesi vezetői szintnek megfelelő besorolásban 

FELADATOK:

 • irányítja, vezeti, felügyeli és ellenőrzi az Adóügyi Iroda munkatársainak tevékenységét,
 • évente elkészíti az önkormányzat helyi adó rendelete felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, elkészíti a rendelet módosítási javaslat tervezetét, illetve egyéb, adózással kapcsolatos előterjesztéseket, feljegyzéseket készít,
 • dönt az adó-megállapítási, adóellenőrzési, adó-nyilvántartási, adóbehajtási ügyekben és az adótartozások elengedésére és részletfizetésre vonatkozó kérelmek ügyében,
 • felügyeli az adók megállapításával, nyilvántartásával és kezelésével kapcsolatos feladatok teljesítését és a csoportvezetők ellenőrzési tevékenységét
 • az iroda ügyintézői számára speciális adóigazgatási iratmintákat rendszeresít és tesz elérhetővé az iroda dokumentumtárában,
 • figyelemmel kíséri a csőd és felszámolási eljárások kimenetelét, a kiemelt adózók tartozásállományának alakulását,
 • rendszeresen ellenőrzi a jogszabályban meghatározott tartalommal vezetendő nyilvántartások kezelését,
 • gondoskodik az adóügyi iratok átvételéről, szignálásáról, az ügyirat kezelési szabályok betartatásáról,
 • elkészíti a másodfokú eljárásokhoz, bírósági ügyekhez kapcsolódó, és egyéb felettes szerv részére a felterjesztések, megkeresések tervezetét,
 • folyamatosan figyelemmel kíséri az adóbevételek alakulását, intézkedik az adótartozások behajtására,
 • javaslatot tesz a költségvetési koncepció és terv adóbevételi előirányzataira, figyelemmel kíséri az adóbevételi terv sarokszámainak évközi alakulását, szükség esetén javaslatot tesz a költségvetési bevételi terv évközi módosítására,

 

A MUNKAVÉGZÉS HELYE: 1221 Budapest, Városház tér 11.

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 14. Hatósági feladatkör I. besorolási osztályban meghatározott végzettség
 • legalább 3 év vezetői tapasztalat
 • Microsoft Office programok felhasználói szintű ismerete

 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT:

 • helyi önkormányzatnál, önkormányzati költségvetési szervnél, adóügyi területen szerzett szakmai tapasztalat
 • Az ASP Adó Szakrendszer gyakorlati ismerete
 • DMSOne iratkezelő szoftver ismerete

 

ELVÁRT KOMPETENCIÁK:

 • döntési képesség
 • pontos, precíz munkavégzés
 • kiemelkedő kommunikációs képesség
 • kiemelkedő elemző képesség
 • informatikai rendszerek használatában való kiemelkedő jártasság
 • kiemelkedő írásos és szóbeli kifejezőkészség
 • empatikus konfliktuskezelési képesség
 • csapatmunka, együttműködés
 • terhelhetőség, stressztűrés

 

A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal Az önéletrajz minta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt a pályázatra kattintva.
 • a motivációs levelet
 • iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolatát,
 • a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését
 • az Adóügyi Iroda vezetésére vonatkozó programot, fejlesztési elképzeléssel,
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Az „álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató” letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt.

 

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

Illetmény, egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, az egységes közszolgálati szabályzat, valamint a helyi költségvetési rendelet – mely az illetményalapot 2023. évben várhatóan 72.100 Ft-ban állapítja meg - alapján.

 

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázatokat 2023. április 15-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „Adóügyi Irodavezető ” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu