Bölcsődei dajka (Egyesített Bölcsőde Leányka Tagbölcsőde Napraforgó Tagbölcsőde)


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Egyesített Bölcsőde a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Egyesített Bölcsőde Leányka Tagbölcsőde Napraforgó Tagbölcsőde 2 fő bölcsődei dajka munkakör betöltésére.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Egyesített Bölcsőde

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Egyesített Bölcsőde

Leányka Tagbölcsőde

Napraforgó Tagbölcsőde

2 fő bölcsődei dajka
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 1. 1221 Budapest, Leányka utca 40/a
 2. 1225 Budapest, Bartók Béla út 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Kisgyermeknevelők munkájának segítése, gondozással kapcsolatos tevékenységek előkészítése, pl. étkezés, öltözködés; gyermekek felügyelete. Takarítás a gyermekcsoportban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete határozata alapján az Egyesített Bölcsődében a bölcsődei dajka 14.740.-Ft önkormányzati keresetkiegészítésre jogosult a bölcsődei pótlékon felül. Cafetéria juttatás összege bruttó 400.000.-Ft/év.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés,
 • a Kjt. 20. §-ában foglaltaknak való megfelelés, büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi alkalmasság.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • csecsemő- és kisgyermeknevelő végzettség

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű csapatmunkára való képesség,
 • megbízhatóság,
 • empátia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes, fényképes önéletrajz, motivációs levél,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • érvényes egészségügyi kiskönyv,
 • nyilatkozat a Kjt. 20.§-ának 2 (c)-(e) bekezdésében rögzített kizáró okok fenn nem állásáról,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella intézményvezető nyújt, a 0620-2493654-s telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton: Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella intézményvezető részére a vezeto@bolcsode22.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Tóth-Móricz Éva tagbölcsődevezető részére, Napraforgó tagbölcsőde, 1225 Budapest, Bartók Béla út 4.
 • Kérjük az elektronikus levél tárgyában, vagy a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: ”bölcsődei dajka".

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálást munkáltatói jogkör gyakorlója végzi.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 28.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.