Szociális ügyintéző


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Jegyzője pályázatot ír ki szociális ügyintéző munkakör betöltésére

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR:

Szociális ügyintéző közszolgálati jogviszonyban, határozott időre.

 

FELADATOK:

 • az Önkormányzat rendeletében meghatározott települési támogatások, továbbá jegyzői gyámhatósági ügyek hatósági döntéseinek előkészítése, belső szabályzatban meghatározottak szerint eljárási cselekmények foganatosítása;
 • a települési támogatások és a jegyzői gyámhatósági ügyek nyilvántartásainak vezetése (a jogszabályban vagy belső intézkedésben előírt, valamint a statisztikai adatszolgáltatáshoz szükséges adatok)
 • a Szociális Ellátási Csoport ügykörébe tartozó ellátásokról általános ügyfél-tájékoztató és ügyfélfogadási tevékenység;

 

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:

1225 Budapest, Nagytétényi út 264.

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • igazgatásszervezői vagy jogász végzettség
 • számítógép felhasználói szintű ismerete

 

ELVÁRT KOMPETENCIÁK:

 • kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség,
 • átlagon felüli írásos és szóbeli kifejezőkészség,
 • empatikus konfliktuskezelési képesség,
 • csapatszellem képességének kialakítása és fenntartása,
 • döntési képesség.

 

A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA:

 

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal Az önéletrajz minta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt a pályázatra kattintva.
 • a motivációs levelet
 • iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolatát,
 • a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Az „álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató” letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt.

 

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

 

Illetmény, egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, az egységes közszolgálati szabályzat, valamint a helyi költségvetési rendelet – mely az illetményalapot 49.500 Ft-ban állapítja meg - alapján.

 

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről.

 

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázatokat 2020. szeptember 30-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához szociális ügyintéző jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu