Dajka_ 2 fő_ XXII. kerületi Egyesített Óvoda


A XXII. kerületi Egyesített Óvoda

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

2 fő dajka

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Munkavégzés helye: XXII. kerületi Egyesített Óvoda Árnyas kert tagóvodája, 1222 Budapest, Kisfaludy u. 15.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • szorosan együttműködik az óvónőkkel, segíti megvalósítani az intézmény pedagógiai célkitűzéseit.
 • részt vesz a gyerekek gondozásában,
 • a csoportszoba és a gyerekek környezetének tisztán tartása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Pályázati feltételek:

 • Okj-s dajkai végzettség,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

 • együttműködő kapcsolattartás az óvoda alkalmazottaival,
 • munkájára igényesség, elhivatottság, gyermekközpontúság,
 • lelkiismeretesség, empátia, tolerancia,
 • problémamegoldó képesség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • részletes, szakmai önéletrajzot az eddigi munkahelyek és szakmai tevékenységek ismertetésével,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatát.

 

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

 

A pályázat elbírálásának határideje és módja: a pályázat elbírálásának határideje 2022. december 9. Az elbírálást munkáltatói jogkör gyakorlója végzi.

A munkakör betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: a munkakör 2023. január 3-tól tölthető be.

 

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

 

A pályázatokat 2022. december 5-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „dajka” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: pajtas.erzsi@ovoda22.hu Pajtás Zoltánné vezető-helyettes részére.