Dajka_XXII. kerületi Egyesített Óvoda (1225 Budapest, Nagytétényi út 291.


? A dajka munkakörben foglalkoztatott dolgozó Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2019. (XI.28.) határozata alapján a 257/2000. (XII.26) Korm. rendelet 2016.12.31.-én hatályos 5. sz. mellékletében meghatározott önkormányzati keresetkiegészítésre jogosult. ? Cafetéria juttatás bruttó 200.000.-Ft /év.

A XXII. kerületi Egyesített Óvoda

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

dajka

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Munkavégzés helye: XXII. kerületi Egyesített Óvoda (1225 Budapest, Nagytétényi út 291.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

·      szorosan együttműködik az óvónőkkel, segíti megvalósítani az intézmény pedagógiai célkitűzéseit.

·      részt vesz a gyerekek gondozásában,

·      a csoportszoba és a gyerekek környezetének tisztán tartása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

 

  • Pályázati feltételek:

·       Okj-s dajkai végzettség,

·       cselekvőképesség,

·       büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

·       együttműködő kapcsolattartás az óvoda alkalmazottaival,

·       munkájára igényesség, elhivatottság, gyermekközpontúság,

·       lelkiismeretesség, empátia, tolerancia,

·       problémamegoldó képesség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

·         részletes, szakmai önéletrajzot az eddigi munkahelyek és szakmai tevékenységek ismertetésével,

·         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

·         iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatát.

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

A pályázat elbírálásának határideje és módja: a pályázat elbírálásának határideje 2021. február 26. Az elbírálást munkáltatói jogkör gyakorlója végzi.

A munkakör betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: a munkakör 2021. március 16-tól tölthető be.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A pályázatokat 2021. február 5-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „dajka” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: pajtas.erzsi@ovoda22.hu; Pajtás Zoltánné gazdálkodási- és személyügyi vezető-helyettes részére.