Gazdasági ügyintéző


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Intézmények Gazdasági Irodája pályázatot hirdet gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Intézmények Gazdasági

Irodája

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. –alapján

pályázatot hirdet

                                       

                                                 

gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1225 Budapest, Nagytétényi út 274-276.

 

A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi feladatok:

 • számviteli, pénzügyi feladatok ellátása (kontírozás, könyvelés, számlázás)
 • számviteli nyilvántartások vezetése, kimutatások készítése
 • kapcsolattartás, egyeztetés az intézményhez rendelt más költségvetési szervekkel, időszakos, illetve eseti jellegű jelentések és kimutatások elkészítése
 • Szerződések ellenőrzése, kötelezettségvállalások, bejövő számlák alaki, tartalmi ellenőrzése, rögzítése az integrált nyilvántartási rendszerbe és a kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása;

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete 279/2020. (XI.12.) határozata az irányadók.

Cafetéria juttatás: bruttó 200.000.-Ft/év.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Középfokú képesítés, közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés
 • Könyvelői gyakorlat
 • Felhasználói szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret

Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

Elvárt kompetenciák:

 • Megbízhatóság, precíz, pontos munkavégzés,
 • Kiváló szintű precíz adminisztráció,
 • Szabálykövető magatartás
 • Rendszerszemlélet,
 • Csapatmunka,
 • Együttműködő készség,
 • Problémamegoldó képesség,

 

Pályázatnak tartalmaznia kell:

 • iskolai végzettséget, szakképzettség igazoló okiratok hiteles másolata
 • részletes szakmai önéletrajz
 •  motivációs levél
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok alapján tekintjük érvényesnek a jelentkezést.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 20.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázati határidőt követő 30 napon belül a munkáltató jogkör gyakorlója dönt,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton  igiber@igi22.hu e-mail címen keresztül.