Ugrás a tartalomra

Gazdasági dolgozó, gazdálkodási- és személyügyi intézményvezető-helyettesi megbízással._ XXII. kerületi Egyesített Óvoda


A XXII. kerületi Egyesített Óvoda

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet alapján

pályázatot ír ki

 

gazdasági dolgozó munkakör betöltésére

gazdálkodási- és személyügyi intézményvezető-helyettesi megbízással.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, határozott időre, 5 évre szóló intézményvezető-helyettesi megbízással, amely a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nknt.) értelmében magasabb vezetői megbízás.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

Munkavégzés helye: XXII. kerületi Egyesített Óvoda (1225 Budapest, Nagytétényi út 291.)

Ellátandó feladatok:

 • a személyi- és pénzügyi, gazdálkodási feladatok szervezése, irányítása és ellenőrzése,
 • az intézmény működésével összefüggő gazdasági és pénzügyi rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, költségvetési javaslat tervezése,
 • az átlátható és célszerű gazdálkodás kereteinek biztosítása és nyomon követése, adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségek teljesítése,
 • pénzügyi rend betartatása, az évközi gazdálkodás monitorozása, vezetői információs rendszer működtetése; bizonylati fegyelemre, leltározásra, selejtezésre vonatkozó előírások érvényesítése, bevallási, elszámolási feladatok irányítása.

Pályázati feltételek:

 • felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • a Kjt. 20. §-ában foglaltaknak való megfelelés

 

Elvárt kompetenciák:

 • stratégiai gondolkodás,
 • eredményorientált szemlélet,
 •  lelkiismeretesség, empátia, tolerancia, precíz, pontos munkavégzés,
 •  magas fokú problémamegoldó képesség,
 •  a munkakör ellátásához szükséges számítógépes programok ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát az eddigi munkahelyeinek és szakmai tevékenységének ismertetésével
 • a pályázó vezetési programját
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatát

 

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gazdálkodási, személyügyi területen szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet az irányadók.
 • A gazdálkodási-és személyügyi intézményvezető-helyettes megbízással foglalkoztatott dolgozó Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 226/2022. (XII.08.) határozata alapján illetménykiegészítésre jogosult egy éven keresztül, a vezető-helyettesi pótlékon felül.
 • Cafetéria juttatás bruttó 200.000.-Ft/év.

 

 

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, valamint vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásának határideje és módja: a pályázat elbírálásának határideje 2023. május 31. Az elbírálást a munkáltatói jogkör gyakorlója végzi.

 

A munkakör betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: a munkakör 2023. szeptember 1-jétől tölthető be. Az intézményvezető-helyettesi megbízás 2028. augusztus 31-ig szól.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

 

A pályázat szakmai tartalmával kapcsolatosan tájékoztatás kérhető: Malaczkovné Orbán Judit intézményvezetőtől az alábbi telefonszámon: 06-1-207-1025/11. vagy 14. mellék.  

 

A pályázatokat 2023. május 12-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „gazdálkodási- és személyügyi intézményvezető-helyettes” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: orban.judit@ovoda22.hu Malaczkovné Orbán Judit intézményvezető részére. Postai úton: XXII. kerületi Egyesített Óvoda (1225 Budapest, Nagytétényi út 291.)