Gondozó_ XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata


Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

XXII. ker. Szociális Szolgálata
Serapis Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása

gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1221, Anna utca 10.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A pszichiátriai beteg részére közösségi alapellátás keretében biztosítani kell a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, szociális és mentális gondozás, megkereső programok szervezése az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében, kríziskezelés az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére, problémaelemzés, probléma megoldás, tanácsadás, információnyújtás, a kliens segítése a napi életvitel/életritmus kialakításában, a korábbi szociális képességek visszaszerzésében, közösségi gondozás egyéni esetkezeléssel és csoportban, az Intézmény számára a törvény által előírt kötelező dokumentáció naprakész vezetése, kliensekre vonatkozó adminisztráció vezetése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, és további önkormányzati keresetkiegészítés bruttó 30.000 Ft/hó szakképzettség esetén. Az intézmény biztosítja az alapbéren felüli szociális ágazati pótlékot, cafetéria, Budapesten kívüli lakhely esetén közlekedési támogatást

                       

Pályázati feltételek:

Végzettség szintje: Középfokú végzettség

Szakirány/képesítés: szociális gondozó, szociális gondozó és ápoló, pszichiátriai gondozó

 büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány

 

Elvárt kompetenciák:

 empátia, tolerancia, problémakezelés, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

motivációs levél, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyiné Szalay Szilvia nyújt, a 06-20/383-48-36 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Elektronikus úton Mihályfi Kornélia szervezeti egység vezető részére a serapis@szocszolg22.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Önéletrajzok beérkezését követően kéttagú bizottság, majd személyes meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

www.kozigallas.gov.hu - 2022. január 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. szocszolg22.hu honlapon szerezhet.