ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ


BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT pályázatot ír ki óvodai és iskolai szociális segítő munkakör betöltésére

BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

pályázatot ír ki

óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére

 

 

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

FELADATOK:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet vonatkozó részei alapján óvodai és iskolai szociális segítői feladatok ellátása.

 

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • a 15/1998. NM. rendelet 2. sz. mellékletének II. Részében megjelöltek szerinti képesítési előírások
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • számítógép felhasználói szintű ismerete

 

ELVÁRT KOMPETENCIÁK:

 • kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség
 • pontosság, határidő betartása
 • átlagon felüli írásos és szóbeli kifejezőkészség
 • empatikus konfliktuskezelési képesség
 • csapatszellem képességének kialakítása és fenntartása
 • önálló munkavégzés, döntési képesség

 

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:

 • kézzel írott motivációs levél
 • részletes, szakmai önéletrajz az eddigi munkahelyek és szakmai tevékenységek ismertetésével
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

 

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gyermekjóléti alapellátás területén szerzett szakmai gyakorlat

 

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján

Egyéb juttatás:

 • önkormányzati bérkiegészítés bruttó 30.000. Ft /hó
 • cafeteria
 • ruhapénz
 • utazási költségtérítés
 • BKK bérlet
 • szakirányú tanulmányok támogatása
 • rekreációs támogatás

 

A pályázat elbírálási határideje és módja:

A pályázati határidőt követő 15 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

Az állás betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: elbírálást követően azonnal.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A pályázatokat 2020. április 15. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy postai címre:

 

E-mail:

gyjolet@gyermek22.hu

 

Postai cím:

Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.